Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Samråd:

Förslag till nya avfallsföreskrifter

Kungörelsen publicerades: 2020-03-16

Förslag till nya avfallsföreskrifter

Tas ner: 2020-04-16

Knivsta kommun har tagit fram förslag till nya avfallsföreskrifter. Dessa skickas nu ut på samråd och vi vill gärna ha era synpunkter på förslaget. Synpunkter kan lämnas till och med den 16 april 2020.

De nya avfallsföreskrifterna har tagits fram i första hand för att anpassas till det nya insamlingssystemet med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar från en- och tvåbostadshus samt fritidshus, som kommer att införas i samarbete med Håbo, Upplands-Bro och Sigtuna kommuner.

Synpunkter skickas till:
knivsta@knivsta.se
eller via post:
Knivsta kommun
Samhällsbyggnadskontoret
741 75 KNIVSTA.

Märk synpunkterna med "Samråd avfallsföreskrifter SUN-2020/58".

Efter remisstiden kommer förslaget till avfallsföreskrifterna att justeras utifrån inkomna synpunkter.

Bilagor:

  1. Avfallsföreskrift 2020-10-16PDF (pdf, 1.1 MB)
  2. Följebrev Utställning av avfallsföreskrifterPDF (pdf, 120.9 kB)
  3. ÄndringarPDF (pdf, 146.7 kB)

Sidan uppdaterades: 16 mars 2020