Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Förslag till detaljplan för Segerdal ute på en andra granskning

Kungörelsen publicerades: 2020-03-17

Förslag till detaljplan för Segerdal ute på en andra granskning

Tas ner: 2020-04-08

Detaljplanen för del av kv. Segerdal är ute på en andra granskning från och med 6 mars till 8 april 2020.

Planen utförs med utökat förfarande enlig plan- och bygglagen (PBL) då planförslaget avviker från den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätort (2012) vad gäller våningsantal. Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.


Skriftliga synpunkter lämnas senast den 8 april 2020 antingen till

Knivsta kommun
Planenheten
741 75 KNIVSTA
eller till knivsta@knivsta.se
Ange diarienummer BMK 2017-000163 på handlingen.

Diarienummer: BMK 2017-000163.

Den som inte framfört sina skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta planen.

Planen ställs ut i entrén, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Informationen finns även tillgänglig på kommunens webbplats.

Läs mer om detaljplanen här.

Sidan uppdaterades: 19 mars 2020