Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Detaljplanen för Lilla Brännkärrsskogen, del av Vrå 1:64, är ute på granskning

Kungörelsen publicerades: 2020-03-27

Detaljplanen för Lilla Brännkärrsskogen är ute på granskning

Tas ner: 2020-04-27

Detaljplanen för del av Vrå 1:64, Lilla Brännkärrsskogen är nu ute på granskning från och med 27 mars till 27 april 2020.

Planläggningen sker med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen då Alsike är utpekat som ett utvecklingsområde som kan förtätas. Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 27 april 2020 antingen till

Knivsta kommun
Planenheten
741 75 KNIVSTA
eller till knivsta@knivsta.se

Ange diarienummer SBK 2018-00011 på handlingen.

Den som inte framfört sina skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta planen.

Planen ställs ut i entrén, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Informationen finns även tillgänglig på kommunens webbplats.

Sidan uppdaterades: 27 mars 2020