Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Detaljplan för del av kv. Segerdal har vunnit laga kraft

Kungörelsen publicerades: 2020-07-13

Detaljplan för del av kv. Segerdal har vunnit laga kraft

Tas ner: 2020-08-10

Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2020 att anta Planärende Detaljplan för del av kv. Segerdal. Beslutet om antagande vann laga kraft 9 juli 2020.

Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 1987:10) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Diarienummer: BMK 2017-000163

Sidan uppdaterades: 13 juli 2020