Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kungörelsedelgivning - bildande av naturreservatet Ängbyskogen i Knivsta kommun

Kungörelsen publicerades: 2021-04-21

false

Tas ner: 2021-06-02

Sökes för delgivning: Sakägare inom naturreservatet enligt områdesavgränsning i nedan angivna handlingar.

Handling som delges: Förslag 2021-04-19 till beslut om och skötselplan för naturreservatet Ängbyskogen. Handlingarna finns tillgängliga hos Knivsta kommun, Centralvägen 18 i Knivsta, tel 018-34 70 00, och på kommunens hemsida knivsta.se/samrådnaturreservat.länk till annan webbplats

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom det aktuella området föreläggs, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att yttra sig över förslaget.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt senast den 2 juni 2021, till knivsta@knivsta.se eller till Knivsta kommun, 741 75 Knivsta.

Vänligen ange ärendets diarienummer SUN-2021/164 i mailets ämnesrad eller på brevet för att underlätta hanteringen.

Sidan uppdaterades: 21 april 2021