Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Demokratin 100 år

Demokratin har fyllt år. År 2021 var det 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Det har Knivsta kommun uppmärksammat på olika sätt. På den här sidan finns länkar, fotografier samt artiklar på temat demokrati - ibland med koppling till Knivsta. Välkommen!

Knivsta i bilder
Hur såg det ut i Knivsta under rösträttsrörelsen? Följ med på en resa i bilder en sådär 100 år tillbaka i tiden. Knivstabon Lennart Runnding bjuder på ett urval ur sin samling på 15 000 bilder från Knivsta.
Demokrati 100 år
Vill du se rörliga filmer från rösträttsrörelsen och djupdyka i intressanta artiklar? Kungliga biblioteket och Riksbankens Jubileumsfond har skapat en jubileumssajt för dig som vill fördjupa dina kunskaper. Bild: demokrati100.se
Knivsta bildar egen kommun efter folkomröstning
Efter kommunreformen 1971 började en kritik mot centralstyre i Uppsala att sakta växa i Knivsta. Frågan om kommundelning inleddes på 80-talet men det var först 2003 som Knivsta och Uppsala kommuner ombildades. På bilden undertecknas avtalet om ekonomisk reglering av kommundelningen.
Kommunreformen 1971 - Knivsta blir en del av Uppsala kommun
I början av 1960-talet ansåg staten att många kommuner hade blivit för små. Knivsta kommun bildade tillsammans med Uppsala stad och sex andra storkommuner Uppsala kommun 1971. På bilden syns Knivstas sista fullmäktige 1970.
"Knivkastning i Knivsta om stora kommundöden"
1952 skedde en stor sammanslagning av kommunerna i Sverige. Från statligt håll betraktades kommunerna som för små för att klara av välfärdsuppdraget. Lokalt möttes förslaget ofta med misstro. Rubriken kommer från en tidningsartikel som beskrev reaktionerna i Knivsta. På Staffansgården hade den nya storkommunen möte 1950.
Folkvalda, politiker och partier under årens lopp i Knivsta
De första valen med allmän och lika rösträtt för män och kvinnor till de landskommunala fullmäktigeförsamlingarna ägde rum i mars och april 1919. I Knivsta behöll landskommunerna länge kommunalstämmorna. Endast två kommuner inrättade ett fullmäktige, Knivsta, 1927 och Husby-Långhundra 1938. På bilden syns Knivsta kommunfullmäktige hålla distansmöte under pandemivåren 2020.
Från Mora sten i Knivsta till enkammarriksdag i Stockholm
Man skulle kunna säga att Sveriges första vallokal låg i Knivsta - vid Mora Sten godkändes medeltidens kungar av stormännen. Men valen var långt ifrån demokratiska. Läs mer om utvecklingen fram till idag.
Sveriges riksdag firar demokratin
På Sveriges riksdags kampanjsajt Fira demokratin kan du läsa om historien och människorna som vi har att tacka för reformerna om lika och allmän rösträtt. På bilden går kvinnorna på Eva Andéns advokatbyrå och röstar 1921. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Viktiga årtal under demokratins framväxt i Sverige
Mellan 1918 – 1921 infördes allmän och lika rösträtt i Sverige. Men det finns många andra årtal som är intressanta under demokratins framväxt i Sverige. 1922 tog de fem första kvinnorna plats i riksdagen, en av dessa var Elisabeth Tamm. Foto: Riksdagsfövaltningen.
Konservativa riksdagsledamoten Östberg från Vassunda
Gustaf Fredrik Östberg var en konservativ politiker som ägde säteriet Brantshammar i Vassunda. Han satt hela 31 år i riksdagen och var första ordförande för Allmänna valmansförbundet, som senare utvecklades till Moderaterna.
Kommunala val för hundra år sedan
Hur såg de kommunala valen ut under åren kring rösträttsreformen? I röstlängden för Alsike socken 1911 finns lärarinnan Anna Lovisa Johansson, skriven i Skolhuset i Krusenberg med fyra röster i valet. Här står hon framför skolan med sina elever.
Elisabet Petersson – rösträttskämpen med familj från Knivsta
Här berättar vi om Elisabet Petersson (1873-1919) som var en svensk lärare och rösträttskämpe. Hon var också Sveriges första kvinnliga zoolog.
Striden om statsskicket - bondetåget, borggårdskrisen och arbetartåget
En av de mest beryktade händelserna i svensk politisk historia är borggårdskrisen 1914 då striden om den svenska parlamentarismen var som tydligast. Intressant nog finns det Knivstakopplingar till borggårdskrisen vilket du kan läsa mer om här.
Kata tog tåget till Knivsta
Kata Dalström (1858-1923) var en av arbetarrörelsens främsta agitatorer och folkbildare. Under åren före rösträttsreformen reste hon land och rike runt för att övertyga människor om vikten av allmän och lika rösträtt och vikten av facklig och politisk organisering. 1916 kom storkändisen Kata till Knivsta för att tala. Här berättar vi om framväxten av folkrörelser och arbetarrörelsen i Knivsta.
Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 13 januari 2022