Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Aktuella medborgardialoger

Knivstas folkvalda politiker välkomnar dialog med dig som bor och verkar i Knivsta kommun. Här kan du läsa mer om de olika medborgardialoger som pågår just nu och få en överblick över tidigare dialoger. Var med och tyck till!

Genom kommunens medborgardialoger kan du som bor och verkar i Knivsta kommun komma till tals och tala om vad du tycker.

Dina åsikter är viktiga, och vägleder våra politiker och tjänstemän när de ska fatta olika beslut om dagens och framtidens Knivsta.

Olika sorters dialog och samskapande

Kommunen arangerar olika sorters dialoger och möjlighet till samskapande - från mindre enkäter och undersökningar till större dialogmöten och samråd av olika slag. Tanken är att det ska finnas många möjligheter att komma till tals för dig som bor och verkar i Knivsta kommun.

Det hjälper oss att skapa ett framtidens Knivsta som du som invånare trivs med och känner dig delaktig i.

Här kan du läsa om de medborgardialoger som pågår just nu och få en överblick över de dialoger som är avslutade.

Var med och tyck till!

Knivstaförslaget och Medborgarrådet - pågående dialogforum

Medborgarrådet och Knivstaförslaget är dialogforum som pågår hela tiden, och som är öppna för alla som bor och verkar i Knivsta.

Läs om Medborgarrådet

Läs om Knivstaförslaget

Aktuella dialoger

Stadsutvecklingsstrategi för Knivsta 2035 och arbetet med två hållbara stadsdelar
Fram till 15 och med september kan du vara med och lämna synpunkter på det förslag till stadsutvecklingsstrategi som kommunen presenterat för de två hållbara stadsdelar som planeras i västra Knivsta tätort och Alsike stationssamhälle.
Planprogramförslag Myrberget
Fram till och med den 9 juni arrangerades samråd för planförslag för området Myrberget. Nu sammanställs resultatet. Därefter kommer ytterligare ett tillfälle att tycka till, under själva granskningsskedet.
Medborgarrådets enkät #3 - Knivsta 2035 och två nya, hållbara stadsdelar
Medborgarrådets enkät #3 låg ute under oktober och rymde frågor som rör stadsutveckling och Knivsta 2035 - utvecklingsprogrammet med uppdrag att planera för två nya, hållbara stadsdelar i Knivsta till år 2035. Se slutrapporten.
Enkät om trygghet till barn och unga i Knivsta
Fram till och med den 8 januari kunde barn och unga i åldrarna 11-18 år svara på frågor om hur de upplever tryggheten i Knivsta kommun och på så sätt hjälpa till att göra Knivsta ännu tryggare. Nu sammanställs resultatet.
Ny näringslivsstrategi - i dialog med Knivstas företagare
Näringslivsstrategin är nu antagen. Vi uppdaterar snart med mer information.
Detaljplaneförslag för Träfallet, Vrå 1:3 och 1:137
Nu är samrådet för detaljplan Träfallet, belägen öster om Alsike tätort, avslutat. Därefter kommer det justerade förslaget ut på granskning, och du har återigen möjlighet att inkomma med synpunkter.
Förslag på ändring av detaljplan Kvarteret Apoteket, Särsta 3:184
Granskningen för förslaget är avslutad och detaljplaneändringen är antagen.
Granskning för förslaget på ändring av detaljplan Särsta park och fritidsområde
Granskningen för förslaget på ändring av detaljplan Särsta park och fritidsområde är avslutad och detaljplaneändringen antagen.
Webbundersökning på knivsta.se
En webbundersökning på Knivsta kommuns webbplats har avslutats. Nu sammanställs resultatet.
Enkät om vilka informationskanaler knivstaborna föredrar
Cirka 1000 slumpvis utvalda hushåll har fått en enkät i brevlådan som handlar om i vilka kanaler Knivstaborna föredrar att få information från kommunen. Nu sammanställs resultatet.
Enkät om hur föräldrar upplever förskolan i Knivsta kommun
I mitten av november avslutades en enkät för dig som är förälder med barn i förskolan i Knivsta kommun. Svaren är viktiga för att hjälpa förskoleverksamheten i arbetet med att utveckling och förbättring. Nu sammanställs resultatet.
Samråd för Fornåsa, Vrå 1:35 med flera
Samrådet för detaljplan för området Fornåsa i Alsike är nu avslutat. Nu sammanställs synpunkterna och förslaget kan komma att justeras. Därefter kommer det justerade förslaget ut på granskning, och du har återigen möjlighet att inkomma med synpunkter.
Thunmanskolans ungdomar tycker
Under våren 2020 genomfördes ett dialogprojekt i Knivsta kommun där politiker bjuder in ungdomar för att ta reda på hur de vill att framtidens Knivsta ska utformas.
Medborgarrådets enkät #2 - framtidens vård i Knivsta
I enkät #2 ställde socialnämnden och kommunstyrelsen frågor med koppling till ett framtida centrum för vård, med en möjlig placering i Knivsta tätort. Se slutrapporten.
Medborgar- undersökningen 2019 - så tyckte knivstaborna
Knivsta kommun deltar vartannat år i SCB:s Medborgarundersökning, som ställer frågor till kommunens invånare om vad de tycker om sin kommun. Se resultatet för år 2019 här.
Medborgarrådets enkät #1 - pilotenkät med frågor om bland annat hållbarhet och framtid
Medborgarrådets första enkät formades som en pilot, med delvis öppna frågor. I enkäten fanns det möjlighet att fritt uttrycka tankar och önskemål kring det nybildade rådet. Därutöver ställdes frågor om ett fossilfritt Knivsta, ett plastfritt Knivsta samt utvecklingen av Kölängenområdet.
Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 augusti 2021