Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Thunmanskolans ungdomar tycker

Under våren 2020 genomfördes ett dialogprojekt i Knivsta kommun där politiker bjöd in ungdomar för att ta reda på hur de vill att framtidens Knivsta ska utformas.

  • ”Thunmanskolans ungdomar tycker” är ett dialogprojekt med ungdomar, politiker och tjänstepersoner i Knivsta kommun. Projektet handlar om samhällsplanering, hållbar utveckling och ungdomarnas tankar om Knivstas framtida utveckling.
  • Deltagare är samtliga elever i årkurs 9 på Thumanskolan i Knivsta, sammanlagt cirka 130 elever. Eleverna arbetar med projektet inom ramen för skolans läroplan i ämnena SO, NO och bild.
  • Syftet med projektet är bland annat att skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande för ungdomarna. Syftet är även att få in tankar, synpunkter, förslag och idéer till de politiker som jobbar med bland annat samhällsutveckling. Hur vill eleverna att Knivsta ska se ut, vara och fungera i framtiden?
  • Tisdagen 14 januari hölls ett introduktionsmöte i Knivsta kommunhus dit samtliga elever med lärare bjudits in av de politiker och tjänstepersoner som deltar i projektet. Den politiska ledningen representerades av kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson(S), ordförande i samhällsutvecklingsnämnden Thor Övrelid(M) samt 2e vice ordförande i kommunstyrelsen Lennart Lundberg(KNU). Andra medverkande var utbildningschef och projektets initiativtagare Hans Åhnberg, Thunmanskolans rektor Johanna Lindqvist samt Pelle Mikaelsson, som är projektledare mark och exploatering.
  • Under projektets första veckor arbetade eleverna med faktainsamling. Från och med vecka 9 arbetade de i mindre arbetsgrupper med frågor som eleverna väljer själva. Exempel på fokusområden kan vara utformning och gestaltning av framtidens Knivsta, klimat och hur vi hanterar klimatförändringar i Knivsta framöver, hur kommunens parker och grönområden ska se ut och hur vi ska skapa en stad som vi vill bo och leva i framöver.
  • Tidsperspektiviet är långt - cirka 40 år framåt i tiden.
  • Under vecka 10 besökte politiker och tjänstepersoner Thunmanskolan för att lyssna och svara på frågor.
  • Redovisningen skulle ha skett genom en presentation av arbetet på Knivsta Centrum för idrott och kultur. På grund av coronapandemin fick de planerna ställas in. Istället fick politiker och tjänstemän ta del av elvernas material genom powerpointpresentationer och en utställning i Knivsta kommunhus. Poliitker och tjänstemän gav därefter återkoppling till elverna genom en filmad hälsning. Filmen visades upp i alla niondeklasser under slutet av vårterminen.
Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2021