Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Frågor och svar i Medborgarrådets första enkät, hösten 2019

Medborgarrådets första enkät är avslutad. Resultatet är sammanställt och överlämnades till kommunstyrelsen den 24 februari 2020.

hustak

 

Många synpunkter och förslag ryms inom det som kommunen redan arbetar med, eller skulle kunna genomföra inom nuvarande uppdrag och budget. Senast i maj ska förvaltningen återkomma till kommunstyrelsen med en samlad återrapportering kring dessa synpunkter.

I materialet finns också idéer för kommunens förtroendevalda att ta med sig i ett mer långsiktigt arbete. Inom dessa områden kan det finnas anledning att återkomma med ytterligare enkäter och dialog inom ramen för Medborgarrådet.

Vidare finns tankar kring vilka frågor Medborgarrådet ska arbeta vidare med och hur arbetet kan utformas. Dessa synpunkter tar vi med oss i det fortsatta arbetet.

Slutligen finns synpunkter i frågor som kommunen inte råder över, utan där ansvaret ligger hos andra aktörer.

Återkoppling efter fördjupad analys

Nu vidtar en fördjupad analys av materialet. Kommunens förvaltning har i uppdrag att i maj återkomma med en skriftlig rapport till kommunstyrelsen.

När den fördjupade analysen är behandlad av kommunstyrelsen kommer den läggas upp på kommunens webbplats.

tecknad pilot

Första enkäten formad som en pilot

Den första enkäten till Medborgarrådet formades som en pilot med delvis öppna frågor. Syftet var att bjuda in kommuninvånarna att delta i Medborgarrådet och att ge möjlighet att fritt uttrycka tankar och önskemål kring enkätens fyra frågeområden, däribland det nybildade Medborgarrådet.

Sammanlagt har vi fått in drygt 900 kommentarer med ett brett spann av synpunkter, tankar och idéer. Detta material bildar en bas i det fortsatta arbetet med Medborgarrådet. 

Vi riktar ett varmt tack till deltagarna för det intresse och engagemang ni visat!

Framöver kommer enkäterna att utformas som slutna frågor med svarsalternativ, enligt den ursprungliga tanken med den digitala panelen. Enkäterna kommer att kompletteras med fokusråd för fördjupad dialog i mindre grupper.

Vill du också vara med?

Välkommen att anmäla dig, läs mer här hur du gör

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020