Avsändare logga

Kom och var med i Medborgarrådet!

Tyck till om Knivstas framtid - gå med i Medborgarrådet!

Vi vill ha fler deltagare. Ju fler desto bättre. Vi vill veta vad du tycker i olika frågor som rör Knivstas framtid.

Varför ska du gå med i Medborgarrådet?

  • Du hjälper till att skapa bra beslutsunderlag för politikerna genom att bidra med dina tankar kring kommunens utveckling.
  • Du får svara på digitala enkäter som berör kommunens framtid och utveckling. Du svarar alltid anonymt. Enkäterna har slutna frågor med svarsalternativ.
  • Du kan få chansen att bli inbjuden till fördjupade fokusråd, där du tillsammans med andra från Medborgarrådet, får vrida och vända på utvalda frågor.
  • Du är med i vårt gemensamma lärande kring en utvecklad medborgardialog.

Läs mer om Medborgarrådet och hur det fungerar. öppnas i nytt fönster

Vem kan vara med?

Du som är 16 år eller äldre och skriven
i Knivsta kommun.

Hur anmäler jag mig?

Du använder vår e-tjänst. Där loggar du in och signerar med mobilt BankID.

Om du inte har ett mobilt BankID kan du anmäla dig i Kontaktcenter Knivsta.
Ta med dig ett personbevis och en giltig legitimation, så hjälper vi dig.

Läs mer här om hur du anmäler dig

Enkät #3 avslutad

I oktober hade vi en enkät ute med frågor om kommunens nya stadsutvecklingsprogram Knivsta 2035. Resultatet håller nu på att sammanställas. Stort tack till dig som svarade på enkäten! 

Knivsta 2035 har uppdraget att planera för två nya och hållbara stadsdelar i västra Knivsta respektive Alsike till år 2035, och arbetet är i ett tidigt skede. Kommunens projektgrupp arbetar med att ta fram ett förslag på stadsutvecklingsstrategi som ska sätta ramarna för de nya stadsdelarna. Projektgrupp Knivsta 2035 och kommunstyrelsen, som ställer frågorna i enkäten, välkomnar dina tankar inför den fortsatta planeringen.

Läs mer om Knivsta 2035 häröppnas i nytt fönster


Flygbild över Knivsta tätort

Nyhet: Läs kommunens återkoppling på enkät #1

Nu har rapporten med återkoppling på enkät #1 fastställts av kommunstyrelsen. Medborgarrådet vill ha ett ekologiskt hållbart Knivsta. Det visar resultatet från den första enkäten.
- Det här ger en tydlig signal och ett ökat mandat till oss politiker att Knivsta ska fortsätta att jobba med ekologisk hållbarhet, säger Peter Evansson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun.

Vi vill ha fler deltagare i Medborgarrådet. Ju fler desto bättre!
-Ju mer vi kan samtala med Knivstas invånare, desto bättre tror jag att Knivsta kommer att bli, säger Peter Evansson

Läs hela nyheten här

Läs hela återkopplingen här


Peter Evansson

Peter Evansson (S), Kommunstyrelsens ordförande

Ungdomar på stan
Kvinnor samtalar
bonde
Pappa hjälper dotter att åka skateboard