Avsändare logga

Kom och var med i Medborgarrådet!

Tyck till om Knivstas framtid - gå med i Medborgarrådet!

Vi vill ha fler deltagare. Ju fler desto bättre. Vi vill veta vad du tycker i olika frågor som rör Knivstas framtid. Var med och påverka!

Varför ska du gå med i Medborgarrådet?

 • Du hjälper kommunens förtroendevalda politiker inför olika beslut genom att bidra med dina tankar kring kommunens utveckling.
 • Du får svara på digitala enkäter som berör kommunens framtid och utveckling. Du svarar alltid anonymt. Enkäterna har slutna frågor med svarsalternativ.
 • Du kan anmäla intresse för att bli inbjuden till fördjupade fokusråd, där du tillsammans med andra från Medborgarrådet får vrida och vända på utvalda frågor.
 • Du är med i vårt gemensamma lärande kring en utvecklad medborgardialog.
 • Du deltar och påverkar i frågor som rör Knivstas framtid.

Läs mer om Medborgarrådet och hur det fungerar. Öppnas i nytt fönster.

Vem kan vara med?

Du som är 16 år eller äldre och skriven
i Knivsta kommun.

Hur anmäler jag mig?

Du använder vår e-tjänst. Där loggar du in och signerar med mobilt BankID.

Om du inte har ett mobilt BankID kan du anmäla dig i Kontaktcenter Knivsta.
Ta med dig ett personbevis och en giltig legitimation, så hjälper vi dig.

Läs mer om hur du anmäler dig

Det händer mycket inom Medborgarrådet! Nu planerar vi för fler aktiviteter.

Sedan Medborgarrådet lanserades hösten 2019 har en rad enkäter skickats ut till våra deltagare, med frågor inom olika områden. Vi har också arrangerat två fokusråd. Det första med fördjupade samtal om framtidens Knivsta och förslaget till stadsutvecklingsstrategi för två hållbara stadsdelar. I det andra fokusrådet handlade dialogen om digitaliseringen inom vård och omsorg i framtidens Knivsta.

Svaren, tankarna och synpunkterna från rådets deltagare är viktiga för oss på kommunen. De vägleder våra förtroendevalda politiker inför beslut och hjälper kommunens olika verksamheter i planeringen för framtiden.

Nu är det fler aktiviteter på gång. Under våren 2022 kommer vi att arrangera ytterligare fokusråd. Det finns till exempel planer för fler enkäter och fokusråd kring stadsutvecklingen i Knivsta kommun, med frågor och samtal som rör de två hållbara stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike.

Är du medlem i Medborgarrådet så håll utkik i din mejl efter inbjudan till kommande fokusråd. Kanske är det ett ämne som känns viktigt för dig och som du gärna vill diskutera med andra? Är du inte med i Medborgarrådet? Anmäl dig så kan du delta i enkäter och få löpande information om vad som är på gång.

Kom och var med!

Det här har hänt hittills

 • November 2021: Fokusråd om digitalisering inom vård och omsorgKnivsta kommuns andra fokusråd anordnades i november 2021 med fördjupade samtal om digitalisering inom vård och omsorg. Dialogen handlade om hur vi i Knivsta kan göra digitaliseringen på bästa sätt de kommande åren i och med att det pågår en omställning till nära vård både nationellt och regionalt. Läs mer om Fokusråd om digitalisering inom vård och omsorg.
 • Augusti 2021: Fokusråd Knivsta 2035
  Under sensommaren 2021 arrangerade Knivsta kommun fördjupade samtal om förslaget till stadsutvecklingsstrategi för de två hållbara stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike. Fokusrådet genomfördes som en del av en större medborgardialog om strategiförslaget. Läs mer om Fokusråd 2035
 • Oktober 2020: Enkät om två hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike
  Enkät #3 handlade om stadsutveckling och planering för framtiden. Den ställde frågor om kommunens stadsutvecklingsprogram Knivsta 2035 och de två hållbara stadsdelar som planeras i kommunen. Se rapporten från enkät #3 här
 • September 2020: Enkät om ett framtida centrum för vård
  Enkät #2 ställdes frågor om ett framtida centrum för vård med en möjlig placering i Knivsta tätort. Se rapporten från enkät #2 här
 • November 2019: Pilotenkäten!
  Den första enkäten ställde övergripande frågor om Knivsta kommun och Medborgarrådet. Se rapporten från enkät #1 här
Flygbild över Alsike
Ungdomar på stan
Kvinnor samtalar
bonde
Pappa hjälper dotter att åka skateboard