Avsändare logga

Kom och var med i Medborgarrådet!

Tyck till om Knivstas framtid - gå med i Medborgarrådet!

Vi vill ha fler deltagare. Ju fler desto bättre. Vi vill veta vad du tycker i olika frågor som rör Knivstas framtid. Var med och påverka!

Varför ska du gå med i Medborgarrådet?

 • Du hjälper kommunens förtroendevalda politiker inför olika beslut genom att bidra med dina tankar kring kommunens utveckling.
 • Du får svara på digitala enkäter som berör kommunens framtid och utveckling. Du svarar alltid anonymt. Enkäterna har slutna frågor med svarsalternativ.
 • Du kan anmäla intresse för att bli inbjuden till fördjupade fokusråd, där du tillsammans med andra från Medborgarrådet får vrida och vända på utvalda frågor.
 • Du är med i vårt gemensamma lärande kring en utvecklad medborgardialog.
 • Du deltar och påverkar i frågor som rör Knivstas framtid.

Läs mer om Medborgarrådet och hur det fungerar. Öppnas i nytt fönster.

Vem kan vara med?

Du som är 16 år eller äldre och skriven
i Knivsta kommun.

Hur anmäler jag mig?

Du använder vår e-tjänst. Där loggar du in och signerar med mobilt BankID.

Om du inte har ett mobilt BankID kan du anmäla dig i Kontaktcenter Knivsta.
Ta med dig ett personbevis och en giltig legitimation, så hjälper vi dig.

Läs mer om hur du anmäler dig

Det händer mycket inom Medborgarrådet! Nu planerar vi för fler aktiviteter.

Sedan Medborgarrådet lanserades hösten 2019 har en rad enkäter skickats ut till våra deltagare, med frågor inom olika områden. Vi har också arrangerat ett första fokusråd, med fördjupade samtal om framtidens Knivsta och förslaget till stadsutvecklingsstrategi för två hållbara stadsdelar.

Svaren, tankarna och synpunkterna från rådets deltagare är viktiga för oss på kommunen. De vägleder våra förtroendevalda politiker inför beslut och hjälper kommunens olika verksamheter i planeringen för framtiden.

Nu planerar vi för fler aktiviteter. Härnäst arrangerar vi ett fokusråd med fördjupade samtal om digitaliseringen inom vård och omsorg i framtidens Knivsta. Det är dock nära förestående och det finns inte längre möjlighet för nya deltagare i Medborgarrådet att anmäla intresse för att delta.

Här kan du läsa om kommande fokusråd om digitalisering inom vård och omsorg.

Det finns också planer för fler enkäter och fokusråd kring stadsutvecklingen i Knivsta kommun, med frågor och samtal som rör de två hållbara stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike.

Kom och var med!

Det här har hänt hittills

 • Augusti 2021: Fokusråd Knivsta 2035
  Under sensommaren 2021 arrangerade Knivsta kommun fördjupade samtal om förslaget till stadsutvecklingsstrategi för de två hållbara stadsdelarna i västra Knivsta och Alsike. Fokusrådet genomfördes som en del av en större medborgardialog om strategiförslaget. Läs mer om Fokusråd 2035
 • Oktober 2020: Enkät om två hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike
  Enkät #3 handlade om stadsutveckling och planering för framtiden. Den ställde frågor om kommunens stadsutvecklingsprogram Knivsta 2035 och de två hållbara stadsdelar som planeras i kommunen. Se rapporten från enkät #3 här
 • September 2020: Enkät om ett framtida centrum för vård
  Enkät #2 ställde frågor om ett framtida centrum för vård med en möjlig placering i Knivsta tätort. Se rapporten från enkät #2 här
 • November 2019: Pilotenkäten!
  Den första enkäten ställde övergripande frågor om Knivsta kommun och Medborgarrådet. Se rapporten från enkät #1 här
Flygbild över Alsike
Ungdomar på stan
Kvinnor samtalar
bonde
Pappa hjälper dotter att åka skateboard