Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Detaljplan för området centrala Ängby klubbad

I augusti 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om en större detaljplan för området centrala Ängby. Planområdet är beläget centralt i Knivsta tätort väster om järnvägen och längs med Gredelbyleden

I augusti 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om en större detaljplan för området centrala Ängby. Planområdet är beläget centralt i Knivsta tätort väster om järnvägen och längs med Gredelbyleden. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att bygga bostäder, förskola, centrumverksamheter, natur- och parkområden. När området är fullt utbyggt bedöms det rymma närmare 600 bostäder, främst i flerfamiljshus.

Detaljplanen för Ängby kommer leda till försäljning av kommunal mark för bostadsändamål, så kallad exploaterad mark. Totalt beräknas detaljplanen kunna ge över 100 miljoner kronor i inkomster men även stora investeringsutgifter för infrastruktur. Under året har flera avtal förhandlats fram och beslutats kring detaljplanen, och försäljning av mark kommer att göras när planen har vunnit laga kraft.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 5 december 2019