Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Knivsta kommunvapen

Knivsta kommunvapen minner om Mora stenar. Vapnet antogs och registrerades när Knivsta kommun bildades år 2003.

Knivsta kommuns vapen.

Vapnet på flagga utanför kommunhuset.

Kommunens heraldiska vapen

Kommunens kommunvapen är kommunens formella heraldiska vapen. Det antogs och registrerades när Knivsta kommun som bildades år 2003.

Vapnet togs fram i en informell omröstning och det vinnande bidraget lämnades in av den då 12-årige skoleleven Jacob Blumenthal.

Förslaget föreställde en gul krönt kulle på rött fält och syftade till Mora sten - platsen där medeltidens kungar godkändes och hyllades innan de gav sig ut på Eriksgata. Mora sten stod på gränsen mellan Upplands dåvarande tre folkland - Tiundaland, Attundaland och Fjädhundraland - och där svor de medeltida kungarna sin ed och hyllades av folket.

Den slutgiltiga versionen av Knivsta kommuns vapen fick formen av en krona över ett så kallat treberg - inom heraldiken en stiliserad bild av ett berg med tre rundade toppar. 

Ett heraldiskt vapen är sedan gammalt ett igenkänningstecken i form av en vapensköld, ofta tillsammans med en hjälm och hjälmprydnad, och utformat enligt heraldikens regler.

I Sverige har kommuner och städer heraldiska vapen (kommunvapen eller stadsvapen) som kännetecken.

Blasoneringen för kommunvapnet

När ett heraldiskt vapen beskrivs kallas det blasonering. Följande blasonering för Knivsta kommuns vapen registrerades hos Patent- och registreringsverket den 26 augusti 2003:

"I rött fält en krona över ett treberg, allt av guld"

Vapen för tidigare kommuner inom nuvarande Knivsta kommun

Den tidigare landskommunen Lagga hade också ett vapen, fastställt den 27 februari 1948.

Blasonering löd:

"I blått fält två från sköldfoten uppskjutande armar, som bära en sköld, på vilken en krönt prins sitter, allt av guld".

Motivet syftar på hyllningen av den treårige Magnus Eriksson, som kröntes till Sveriges konung vid Mora stenar år 1319. Vapnet upphörde att gälla år 1952, när Lagga gick samman med Knivsta.

Lagga kommunvapen

Lagga landskommuns dåvarande vapen.

Knivsta fyller 20 år!

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 6 februari 2023