Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Information gällande vård, omsorg, stöd och service

Information till sökande, brukare och anhöriga inom Vård- och omsorgskontorets verksamheter med anledning av coronavirusets spridning. I Knivsta kommun följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetar aktivt med förebyggande hygienrutiner.

Alla våra medarbetare är uppmanade att vara extra uppmärksamma på minsta symptom på infektion som påminner om förkylning och influensa, för att stanna hemma och inte jobba vid risk för smitta.

Nu är det viktigt att vara rädda om varandra och inte sprida smitta vidare. 

Detta innebär att vi ber dig som besöker oss och deltar i våra verksamheter att hålla dig hemma om du har förkylningssymptom, även milda. 

Det gäller till exempel våra öppna verksamheter Fröhuset och Stegen, daglig verksamhet och bokade samtal eller grupper inom Råd och stöd.

Även när du besöker en socialsekreterare eller en biståndshandläggare behöver du vara frisk - om situationen inte är mycket akut. Ring alltid först för att boka en tid, och berätta för handläggaren om du är sjuk så att kontakten kan planeras på ett bra sätt.

När du varit frisk och utan symtom i två dagar är du välkommen till oss igen.

Uppmaning till anhöriga

Den som är äldre uppvisar en sämre motståndskraft mot det nya coronaviruset.

Vi uppmanar dig som har en anhörig i eget boende att avstå att besök om du har minsta symptom på infektion, även om symptomen är lindriga.

Samma uppmaning gäller om du är anhörig till någon som är extra infektionskänslig av annan orsak än ålder.

Besöksbegränsning på äldreboendet Estrids gård

Kommunen har infört besöksbegränsning på Estrids gård. Anledningen är att skydda de boende från smitta.

Begränsningen innebär att det i de flesta fall inte är möjligt att besöka Estrids gård. Undantag kan förekomma i angelägna fall, som i livets slutskede. Ett sådant besök behöver i så fall godkännas i förväg.

Besöksbegränsningen gäller tills vidare.

Du som har närstående på Estrids gård kan få hjälp att kontakta din närstående via telefon eller digitalt.

Kontakta Estrids gård via kommunens kontaktcenter, 018-34 70 00.

Öppna mötesplatsen Lyckträffen håller stängt

Kommunens öppna mötesplats Lyckträffen håller stängt tills vidare. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten råder äldre och andra riskgrupper att vara försiktiga med sociala kontakter.

Dagverksamheten Smultronstället på Vilhelms gård håller stängt

Dagverksamheten Smultronstället håller stängt tills vidare. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten råder äldre och andra riskgrupper att vara försiktiga med sociala kontakter.

Så här arbetar vi just nu

Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter finns redan goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag.

Nu arbetar vi utifrån dessa rutiner varje dag, och utifrån våra särskilt framtagna handlingsplaner, för att ytterligare begränsa risk för smittspridning.

  • Vi har beredskap för att hantera situationen korrekt och säkert om vi ändå skulle få in smitta i någon av våra verksamheter.
  • Vi planerar för att säkra bemanning vid eventuell ökad frånvaro bland medarbetarna. I samband med det ser vi över och identifierar särskilt viktiga funktioner.
  • Vi har planerat för perioder av lägre bemanning, så att vi vet vilka arbetsuppgifter vi kan prioritera bort och vilka uppgifter vi alltid behöver fokusera på.
  • Vi har börjat förbereda oss för att förflytta medarbetare från vissa verksamheter till andra, för att alltid säkra vård och omsorg för de som har störst behov.

Vi ber om din förståelse för att vissa delar av våra verksamheter kommer att kunna ha ett lägre serviceutbud i perioder.

Vi kommer alltid att kunna ge nödvändig stöd, vård och omsorg.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 23 mars 2020