Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så här arbetar Knivsta kommun

Knivsta kommuns verksamheter agerar nu för att hantera en ökad smittspridning. Det finns redan goda kunskaper, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet. En central ledningsfunktion följer lägesutvecklingen och har regelbundna och täta avstämningar. I det arbetet har vi också kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Knivsta kommun har ett tätt samarbete med Region Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala och övriga kommuner i länet.

Vi följer noga läget och ansvariga myndigheters rekommendationer.

Det finns redan goda kunskaper, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet i Knivsta kommun.

Kommunens verksamheter agerar nu utifrån de specifika förutsättningar som det nya coronaviruset covid-19 innebär för att kunna hantera en ökande smittspridning.

Kommunens centrala samordningsfunktion är sedan en tid aktiverad för att kunna agera snabbt och effektivt med anledning av utbrottet av coronaviruset. Bland annat arbetar vi med riskanalyser för alla samhällsviktiga verksamheter i kommunen, och vi håller täta och regelbundna samordningsmöten.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 18 mars 2020