Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Information till dig som vårdnadshavare inför en eventuell stängning av förskola, skola och annan pedagogisk verksamhet

 I dagsläget håller förskolor, grundskolor och annan pedagogisk verksamhet öppet. Knivsta kommun planerar för en eventuell stängning, om sådana direktiv skulle komma. Även vid en stängning kommer vissa barn och elever att erbjudas barnomsorg. Det gäller barn till föräldrar som utför samhällsviktig verksamhet och barn med andra, särskilda skäl. Vid en eventuell stängning kommer du som vårdnadshavare att få information om hur du anmäler behov av barnomsorg.

Vem erbjuds barnomsorg vid en stängning?

Om förskolor, skolor och annan pedagogisk verksamhet stänger kommer vissa barn och elever ändå att erbjudas omsorg.

Det gäller barn och elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet, samt barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd som bara kan erbjudas i förskola eller fritidshem.

Detta regleras i riksdagens förordning 2020:115 om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta (se länk nedan).

Vid en eventuell skolstängning kommer du som vårdnadshavare att få information av Knivsta kommun om hur du går till väga för att anmäla behov av barnomsorg.

Barnomsorg för vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet

Vid en stängning kan du som vårdnadshavare erbjudas omsorg till ditt barn om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Det är din arbetsgivare som bedömer om din arbetsinsats ska ses som samhällsviktig.

Du har dock bara rätt till barnomsorg om du inte kan ordna den på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska som utgångspunkt den andra vårdnadshavaren ta hand om barnet.

Vid en eventuell skolstängning kommer du som vårdnadshavare att få information av Knivsta kommun om hur du går till väga för att anmäla behov av barnomsorg.

Läs mer om samhällsviktig verksamhet och vem kan erbjudas omsorg om skola, förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet stänger här:

Information till dig som är vårdnadshavare från MSB, Myndigheten från samhällsskydd och beredskap: Vem kan erbjudas omsorg för barn om skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stänger? Pdf, 192.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Barnomsorg för barn och elever med särskilda skäl

Enligt riksdagens förordning ska också barn och elever med vissa särskilda skäl erbjudas barnomsorg vid en stängning. Det gäller barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem.

Ett sådant behov av omsorg ska anmälas antingen av dig som vårdnadshavare eller av socialtjänsten.

Vid en eventuell skolstängning kommer du som vårdnadshavare att få information av Knivsta kommun om hur du går till väga för att anmäla behov av barnomsorg.

Läs mer

Riksdagens förordning 2020:115 om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrift och allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet (MSBFS 2020:3 och 2020:4) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 januari 2021