Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kommunens åtgärder för att underlätta för Knivstas företagare

Coronaviruset påverkar många av kommunens företag. Knivsta kommun har därför tagit beslut om en rad åtgärder för att underlätta för företagen. Här hittar du information om dessa åtgärder. Kommunen arbetar nu vidare med frågan och ytterligare åtgärder kan tillkomma.

Coronaviruset påverkar kommunens företag. Knivsta kommun har därför tagit beslut om en rad åtgärder för att underlätta för företagen. Här hittar du information om dessa åtgärder. Kommunen arbetar nu vidare med frågan och ytterligare åtgärder kan tillkomma.

Knivsta kommun vill göra vad vi kan för att mildra effekterna av coronavirusets framfart. Vi har därför tagit beslut om en rad åtgärder för att underlätta för företagen.

Så här ser de aktuella åtgärderna ut

  • Alla företag som fått ut fakturor för sina årliga tillsynsavgifter kan höra av sig till Ekonomikontoret och få anstånd med betalning i upp till sex månader. För att be om anstånd skickar du e-post till ekonomikontoret@knivsta.se. Ange fakturanummer för den faktura eller de fakturor ärendet gäller. Skriv corona/covid 19 som orsak.
  • Vi skjuter på faktureringen av avgifter till företag under de kommande 45 dagarna.
  • Vi förlänger alla former av svarstider i de tillsyns- och tillståndsärenden som berör företagare, där så är möjligt.
  • Vi försöker, så långt som det är möjligt, att prioritera vår tillsynsverksamhet inom framför allt miljöområdet på ett sätt som i största möjliga mån inte ska störa företag och arbetsplatser som är särskilt ansträngda just nu. På det sättet minskar vi risken för smittspridning på samma gång som vi undviker att lägga extra belastning på redan ansträngda verksamheter.
  • Vi strävar efter att vara generösa med upplåtelse av allmän plats för uteserveringar och dylikt, och hanterar ansökningar skyndsamt. Vi kommer heller inte att ta ut någon avgift för upplåtelse av allmän platsmark under rådande omständigheter (observera att detta förutsätter att du har ett tillstånd från Polismyndigheten).
  • Vi kan påskynda betalning till leverantörer.
  • Vi för diskussioner om både hyresreduktioner och förlängda betalningstider med de företag som hyr lokaler av kommunen och kommunens fastighetsbolag.

Få stöd som företagare

Kommunen har en nära dialog med näringslivsstöttande organisationer. Ta gärna stöd av NyföretagarCentrum Knivsta, som nu öppnar upp även för företag som varit igång längre än tre år. Även Almi står redo med expertis och kompetens.

Du kan få rådgivning digitalt eller över telefonen.

Gå till Nyföretagarcentrum Knivstas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gå till Almi Uppsalas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du förslag till åtgärder?

Vi på Knivsta kommun tar gärna emot förslag från näringslivet om vad som kan underlätta i rådande situation. Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss

Kontakta kommunens näringslivsutvecklare

Ring eller skicka e-post till Kontaktcenter Knivsta

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 mars 2022