Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Miljöenheten övergår till efterhandsdebitering

Miljöenheten kommer nu att övergå till så kallad efterhandsdebitering för din årliga tillsyn/kontroll. Det innebär att du i fortsättningen får en faktura efter att tillsyn/kontroll är utförd, istället för att du i början av varje år betalar i förskott för kommande tillsyn/kontroll.

Vi gör detta för att det ska bli tydligare för dig som företagare vilken årlig tillsyn/kontroll du betalar för. Detta innebär också att du som företagare inte behöver ligga ute med pengar för tillsyn som ännu inte är utförd.

Vilken typ av tillsyn omfattas av efterhandsdebitering?

Beslut har tagits av Bygg- och miljönämnden i Knivsta kommun och innefattar all debitering som sker med stöd av Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden, antagen av kommunfullmäktige 2018-11-21 samt Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet som också är antagen av kommunfullmäktige 2018-11-21.

Anledningen till att beslutet togs nu och inte i samband med årsskiftet är på grund av den rådande situationen med covid-19, där verksamheter som har tillsyn/kontroll tillhör några av de branscher som drabbats hårdast av intäktsbortfall med anledning av pandemin.

Det innebär att efterhandsdebitering gäller vid all tillsyn inom miljöskyddsområdet och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontrollen. Du som företagare kan ha tillsyn inom ett eller flera områden beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver. Detta beslut innebär alltså att ni fortsättningsvis inte kommer få en årsfaktura i början av året utan att fakturering istället sker löpande efter att respektive tillsyn/kontroll är utförd.

För dig som just nu betalar för några timmar varje år men kontrollen utförs enligt plan vartannat eller vart tredje blir det en skillnad. Det innebär att istället för att betala en mindre summa varje år för kommande tillsyn/kontroll kommer du betala enbart det året du får tillsyn/kontroll. Det vill säga, vissa år blir det ingen avgift då du inte fått någon tillsyn/kontroll medan det året du fått tillsynen/kontrollen betalar du de timmar som är utförda.

Efterhandsdebitering gäller från 1 juli 2020

I övergången från att tidigare ta betalt för tillsynen/kontrollen i förskott till att fortsättningsvis ta betalt efter utförd tillsyn/kontroll är 31 juni 2020 satt som brytpunkt. Från den 1 juli kommer all tillsyn/kontroll debiteras i efterhand.

Hur det påverkar just dig och ditt företag beror på om din verksamhet redan fått tillsyn/kontroll i år. Utifrån det kommer olika saker att ske.

För dig som redan ha har betalat din årsfaktura för 2020 gäller:

  • Om du inte har fått någon tillsyn/kontroll under våren kommer hela beloppet att återbetalas.
  • Om en del av din ordinarie tillsyn/kontroll har utförts kommer den utförda tiden att dras av från det totala beloppet. Eventuellt överskott som finns kvar betalas tillbaka till ditt företag.
  • Om din verksamhet har fått all den ordinarie tillsyn/kontroll som ni har betalat för påverkas inte din verksamhet av detta beslut under 2020.

För dig som har fått anstånd på din årsfaktura för 2020 gäller:

  • Om du inte har fått någon tillsyn/kontroll under våren kommer fakturan att reverseras (tas bort) och en ny faktura skickas ut efter utförd tillsyn/kontroll.
  • Om en del av din ordinarie tillsyn/kontroll har utförts kommer fakturan att reverseras (tas bort) och en ny faktura skickas ut för den tiden som har utförts. För dig som ska ha ytterligare tillsyn under året kommer en ny faktura skickas ut efter utförd tillsyn/kontroll.
  • Om din verksamhet har fått all den ordinarie tillsynen/kontrollen som ni har betalat för påverkas inte din verksamhet av detta beslut under 2020 och det befintliga anståndet gäller fortfarande.

Om din verksamhet ska få tillbaka pengar kommer ett utbetalningskort skickas med posten till er faktureringsadress senast den 30 september 2020. Att det blir utbetalningskort beror på att Knivsta kommun inte har ditt företags kontonummer.

Att betalning av tillsyn/kontroll nu sker i efterhand påverkar inte de antal timmar som är planerade att du ska få utifrån den riskklassning som gjorts för din verksamhet eller enligt taxan.

Taxor och avgifter

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 mars 2022