Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Näringslivet stöttas med inköp för personalvårdande insatser

Knivsta kommun har fattat beslut om att gynna drabbade Knivstaföretag genom att göra inköp för personalvårdande insatser. Totalt avsätts 340 000 kronor från kommunstyrelsens prioriterade medel till insatsen.

Coronaviruset och dess följder påverkar flera branscher i Knivstas lokala näringsliv negativt, framför allt på grund av minskat kundunderlag. Samtidigt innebär läget en påfrestning på kommunens egna verksamheter och personal. Knivsta kommun har fattat beslut om att gynna drabbade Knivstaföretag genom att göra inköp för personalvårdande insatser.

Beslutet innebär att:

  • Verksamheter inom kommunen där arbetsbelastningen är hög får möjlighet att göra inköp för personalvård som belastar ett centralt konto.
  • Genom att fortsätta göra inköp av lokalt upphandlade leverantörer inom utsatta branscher bidrar kommunen till att dessa verksamheter har löpande intäkter.
  • Förvaltningen ska ta fram ett antal förslag på gemensamhetsskapande aktiviteter som varje enhet kan boka in till hösten. Dessa aktiviteter ska vara av slaget att det gynnar det lokala näringslivet.

Totalt avsätts 340 000 kronor från kommunstyrelsens prioriterade medel till insatsen.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 mars 2022