Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Nya lag för restauranger, krogar och annan matservering från 1 juli 2020

Information med anledning av coronavirusets spridning. Riksdagen har beslutat om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som börjar gälla 1 juli 2020. Det betyder att du som driver exempelvis restaurang, bar eller kafé ska vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Lagen ger kommunerna ansvaret för hela tillsynsprocessen.

Den 1 juli 2020 trädde en ny lag i kraft som innebär att kommunen får fullt ansvar för tillsynen av trängsel på restauranger, kaféer och andra matserveringar. Kommunen kommer därmed ansvara för hela kedjan av tillsyn, från inspektion till beslut. Syftet är att minska riskerna för ytterligare spridning av coronaviruset genom att göra tillsynen enklare och mer effektiv. Kommunen kan till exempel förelägga om åtgärder för att minska trängsel, besluta om att begränsa öppettider eller stänga hela eller delar av en restaurang.

Vilka omfattas av lagen?

Lagen gäller på så kallade serveringsställen - det vill säga näringsverksamheter som serverar mat eller dryck till allmänheten, där man kan äta på stället:

 • Serveringslokaler såsom restauranger, kaféer och kateringverksamhet samt tillhörande områden utomhus, till exempel uteserveringar.
 • Glasskiosker och gatukök, med bord och stolar avsedda för gäster.
 • Aktiviteter - exempelvis boule och bangolf - som har servering kopplat till aktiviteterna.
 • Entréer till serveringsstället om serveringsstället äger eller på annat sätt disponerar över entréområdet.

Den som driver verksamheten är ansvarig

Det är du som driver verksamheten som har ansvaret för att utforma dina lokaler och uteserveringar så att trängsel undviks. Gästerna ska ur smittskyddssynpunkt kunna hålla säkert avstånd till varandra. Du som företagare ska också ha rutiner för hur smittspridning bland besökare förhindras.

Nya föreskrifter och allmänna råd

I och med den nya lagen upphävs tidigare föreskrifer från Folkhälsomyndigheten. Från den 7 juli 2020 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Här är reglerna i korthet, för dig som driver verksamhet:

 • Du ska vidta lämpliga åtgärder så att trängsel kan undvikas på de inomhus- och utomhusytor som besökare har tillträde till.
 • Du ska säkerställa att det finns rutiner för hur smittspridning av covid-19 kan förhindras bland dina besökare.
 • Du ska säkerställa att personal har kunskap om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning bland besökarna.
 • Servering av mat eller dryck får endast ske till besökare som sitter vid ett bord eller en bardisk. Besökare får hämta mat och dryck vid en disk eller buffé om det kan ske utan trängsel.
 • Besökare ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten, eller erbjudas handsprit.
 • Du ska säkerställa att verksamheten informerar besökare om hur de kan minska risken för smittspridning, till exempel genom skyltar vid entréer och toaletter.
 • Du ska se till att det inte förekommer trängsel eller långa köer, varken inne i din lokal eller utanför. Besökare ska kunna hålla avstånd till varandra.

Lämpliga åtgärder för att undvika trängsel

 • Möblera om eller skapa utrymme på annat sätt.
 • Markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra, till exempel genom markeringar på golvet.
 • Begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.
 • Använd alternativa lösningar till köer, såsom nummerlappar.
Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 mars 2022