Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så här arbetar Knivsta kommun

Knivsta kommun samarbetar med Region Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala och övriga kommuner i länet.

Vi följer läget och ansvariga myndigheters rekommendationer kring covid-19. Vi har fortsatt beredskap för fall och eventuella utbrott i våra verksamheter.

Det finns goda kunskaper, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet i Knivsta kommun.

Knivsta kommuns medarbetare är uppmanade att vara hemma vid symtom på förkylning och influensa.

Så här kommunicerar vi kring eventuell smitta

Knivsta kommun värnar den personliga integriteten enligt gällande lagar, vilket givetvis också gäller de som har drabbats av covid-19. Det betyder att vi inte kommer att ge information om eventuellt smittade individer inom kommunens verksamheter.

Vår generella hållning är att inte gå ut med detaljerad information till allmänheten om bekräftade fall av covid-19 inom kommunens verksamheter, vare sig det gäller brukare, elever eller personal. Bakgrunden är att vi inte vill riskera att omintetgöra det sekretesskydd för uppgifter om sin hälsa som alla har rätt till.

Vid bekräftad smitta i en verksamhet kan verksamheten delge allmänt hållen information till dem som är direkt berörda, såsom brukare, anhöriga, vårdnadshavare, myndiga elever och personal. Syftet är att begränsa smittspridning.

Bekräftade fall av covid-19

Region Uppsala svarar för statistiken kring antal smittade i Uppsala län. Statistiken finns även på kommunnivå, se länken nedan.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar läget på regional och nationell nivå varje dag.

Om sekretess för uppgifter om hälsa

Uppgifter om hälsotillstånd omfattas av sekretessregler. Det gäller vid alla sjukdomar och i alla verksamheter i kommunen. Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 28 september 2021