Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kultur- och fritidsutskottet bereder ärenden som handlar om kultur- och fritidsfrågor inför kommunstyrelsens beslut.

 

Vill du läsa protokoll från tidigare år? Gå till sidan Arkiv, politiska sammanträden

Hur utskottet arbetar

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut till kommunstyrelsen redovisas i kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelsens ordförande är också ordförande i utskottet.

Utskottet ska ha en sammanträdesplan som fastställs av kommunstyrelsen för varje år. Sammanträdena är slutna.

Den delegation utskottet har står i kommunstyrelsens delegationsordning. Utskottet för mötesanteckningar och beslut dokumenteras i protokoll.

Förtroendevalda i kultur- och fritidsutskottet
Se ledamöter i kommunstyrelsens Kultur- och fritidsutskott i kommunens förtroendemannaregister.
Möteshandlingar 2023
Se protokoll för kultur- och fritidsutskottet 2023.

Arkiv, politiska sammanträden

Vill du läsa protokoll från tidigare år? Gå till sidan Arkiv, politiska sammanträden

Vill du läsa handlingar och protokoll från ännu längre tillbaka? Kontakta kommunens diarium, e-post knivsta@knivsta.se, tel 018-34 70 00.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 14 februari 2023