Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kontakta våra politiker

De förtroendevalda politikerna i Knivsta kommun ansvarar för att leda kommunens verksamhet. Här hittar du kontaktuppgifter till de politiker som representerar invånarna i Knivsta under nuvarande mandatperiod.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och består av folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen och kommunens åtta nämnder.

Kommunstyrelsen och nämnderna har ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Kommunalråd

Kontaktuppgifter till kommunens kommunalråd

Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

Förtroendevalda revisorer

Kontaktuppgifter till förtroendevalda revisorer

Kommunstyrelsen

Kontaktuppgifter till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

Bygg- och miljönämnden

Kontaktuppgifter till bygg- och miljönämndens ledamöter och ersättare

Samhällsutvecklingsnämnden

Kontaktuppgifter till samhällsutvecklingsnämndens ledamöter och ersättare

Socialnämnden

Kontaktuppgifter till socialnämndens ledamöter och ersättare

Utbildningsnämnden

Kontaktuppgifter till utbildningsnämndens ledamöter och ersättare

Valnämnden

Kontaktuppgifter till valnämndens ledamöter

Överförmyndarnämnden

Kontaktuppgifter till överförmyndarnämndens ledamöter

Besöksadress:

Centralvägen 18

741 75 Knivsta

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 september 2020