Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kommunala funktionsrättsrådet

Kommunala funktionsrättsrådet är ett rådgivande organ. Rådets uppgift är bland annat att förstärka inflytandet i alla frågor som rör personer med funktionsnedsättningar, verka för att funktionsrättsfrågor beaktas när nämnderna planerar sin verksamhet samt vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Rådet har tidigare hetat Kommunala Handikapprådet (KHR) och Rådet för funktionshindersfrågor (RFH). Sedan juni 2021 heter rådet Kommunala funktionsrättsrådet för att betona att rådets fokus är individens rättigheter i olika samhällsfunktioner.

Representanter för rådet kan delta i utredningar och arbetsgrupper som berör frågor om funktionsnedsättningar inom respektive nämnds ansvarsområde.

Representanterna från Funktionsrätt Knivsta fungerar som experthjälp i frågor om tillgänglighet och full delaktighet och arvoderas enligt samma regler som de förtroendevalda i kommunen.

Rådet träffas fyra gånger om året.

Kommunstyrelsen får fortlöpande information om rådets arbete.

Ledamöter i Kommunala funktionsrättsrådet (KFR)

Klas Bergström (M) ordförande
Lennart Lundberg (KNU) vice ordförande
Kerstin Eskhult (C)
Ingela Stern (Reumatikerförbundet samt Funktionsrätt Knivsta)
Leif Wall (Hörselskadades Riksförbund samt Funktionsrätt Knivsta)

Möteshandlingar - Kallelser och mötesanteckningar

Arkiv, politiska sammanträden

Vill du läsa protokoll från år 2018 och 2019? Gå till sidan Arkiv, politiska sammanträden Länk till annan webbplats.

Vill du läsa handlingar och protokoll från tidigare års politiska sammanträden? Kontakta kommunens diarium, e-post knivsta@knivsta.se, tel 018-34 70 00.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 12 augusti 2021