Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna.

Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna. De kan därmed hämta in synpunkter i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendenas handläggning i aktuell nämnd/styrelse. Därigenom ges pensionärerna genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser.

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet. Således skall kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör pensionärer.

Kommunstyrelsen får fortlöpande information om rådets arbete.

Ledamöter i Kommunala pensionärsrådet – KPR

  • Göran Nilsson (M) ordförande
  • Matilda Hübinette (KNU) vice ordförande
  • Kerstin Eskhult (C)
  • Elvy Norberg (PRO)
  • Lena Liljeblad (PRO)
  • Gerd Persson (SPF)
  • Maj-Lis Askebro (SPF)
  • Anne-Marie Morhed (SPF), ersättare

Rådet sammanträder fyra gånger om året.

Möteshandlingar - Kallelser och protokoll

Arkiv, politiska sammanträden

Vill du läsa protokoll från tidigare år? Gå till sidan Arkiv, politiska sammanträden Länk till annan webbplats.

Vill du läsa handlingar och protokoll från ännu längre tillbaka? Kontakta kommunens diarium, e-post knivsta@knivsta.se, tel 018-34 70 00.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 6 september 2022