Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna.

Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna. De kan därmed hämta in synpunkter i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendenas handläggning i aktuell nämnd/styrelse. Därigenom ges pensionärerna genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser.

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet. Således skall kommunala pensionärsrådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör pensionärer.

Kommunstyrelsen får fortlöpande information om rådets arbete.

Ledamöter i Kommunala pensionärsrådet – KPR

  • Peter Evansson (S) ordförande
  • Lennart Lundberg (KNU) vice ordförande
  • Elvy Norberg (PRO)
  • Eva Karlsson (PRO)
  • Lars Berglöf (PRO)
  • Gerd Persson (SPF)
  • Maj-Lis Askebro (SPF)
  • Mona Svelander (SPF)

Rådet sammanträder fyra gånger om året.

Arkiv, politiska sammanträden

Vill du läsa protokoll från år 2018 och 2019? Gå till sidan Arkiv, politiska sammanträdenlänk till annan webbplats

Vill du läsa handlingar och protokoll från tidigare års politiska sammanträden? Kontakta kommunens diarium, e-post knivsta@knivsta.se, tel 018-34 70 00.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020