Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Rådet för funktionshindersfrågor

Rådet för funktionshindersfrågor är ett rådgivande organ. Rådets uppgift är att bereda personer med funktionsnedsättning i Knivsta kommun inflytande och insyn i allmänna frågor som berör funktionsnedsattas levnadsförhållanden.

Representanterna från handikappföreningarna Funktionsrätt Knivsta (tidigare HSO) i rådet fungerar som experthjälp i frågor om tillgänglighet och full delaktighet.

Representanter för rådet kan delta i utredningar och arbetsgrupper som berör frågor om funktionsnedsättningar inom respektive nämnds ansvarsområde. Bland annat har man lagt ned ett stort arbete på att tillsammans med en politisk styrgrupp utarbeta kommunens policy för full delaktighet. Den antogs våren 2013.

Representanterna från Funktionsrätt Knivsta arvoderas enligt samma regler som de förtroendevalda i kommunen.

Rådet träffas fyra gånger om året.

Kommunstyrelsen får fortlöpande information om rådets arbete.

Ledamöter i Rådet för funktionshindersfrågor - RFH

  • Peter Evansson (S) ordförande
  • Lennart Lundberg (KNU) vice ordförande
  • Ingela Stern (Reumatikerförbundet samt Funktionsrätt Knivsta)
  • Leif Wall (Hörselskadades Riksförbund samt Funktionsrätt Knivsta)
  •  

Arkiv, politiska sammanträden

Vill du läsa protokoll från år 2018 och 2019? Gå till sidan Arkiv, politiska sammanträdenlänk till annan webbplats

Vill du läsa handlingar och protokoll från tidigare års politiska sammanträden? Kontakta kommunens diarium, e-post knivsta@knivsta.se, tel 018-34 70 00.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2020