Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Rådet för funktionshindersfrågor

Rådet för funktionshindersfrågor är ett rådgivande organ. Rådets uppgift är att bereda personer med funktionsnedsättning i Knivsta kommun inflytande och insyn i allmänna frågor som berör funktionsnedsattas levnadsförhållanden.

Representanterna från handikappföreningarna Funktionsrätt Knivsta (tidigare HSO) i rådet fungerar som experthjälp i frågor om tillgänglighet och full delaktighet.

Representanter för rådet kan delta i utredningar och arbetsgrupper som berör frågor om funktionsnedsättningar inom respektive nämnds ansvarsområde. Bland annat har man lagt ned ett stort arbete på att tillsammans med en politisk styrgrupp utarbeta kommunens policy för full delaktighet. Den antogs våren 2013.

Representanterna från Funktionsrätt Knivsta arvoderas enligt samma regler som de förtroendevalda i kommunen.

Rådet träffas fyra gånger om året.

Kommunstyrelsen får fortlöpande information om rådets arbete.

Ledamöter i Rådet för funktionshindersfrågor - RFH

Klas Bergström (M) ordförande
Lennart Lundberg (KNU) vice ordförande
Kerstin Eskhult (C)
Ingela Stern (Reumatikerförbundet samt Funktionsrätt Knivsta)
Leif Wall (Hörselskadades Riksförbund samt Funktionsrätt Knivsta)

Möteshandlingar - Kallelser och mötesanteckningar

Arkiv, politiska sammanträden

Vill du läsa protokoll från år 2018 och 2019? Gå till sidan Arkiv, politiska sammanträden Länk till annan webbplats.

Vill du läsa handlingar och protokoll från tidigare års politiska sammanträden? Kontakta kommunens diarium, e-post knivsta@knivsta.se, tel 018-34 70 00.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 2 juni 2021