Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Information till de politiska partierna om de allmänna valen 2022

På den här sidan samlar vi information som berör de partier som ställer upp i valen till riksdag, kommun eller region i valet 2022. Här kommer du som företrädare hitta information om vallokaler, vad som gäller för utdelning av valsedlar, kampanjande i anslutning till vallokal med mera. Sidan kommer att uppdateras under våren.

Information till partiföreträdare

Utläggning av valsedlar

Från och med 1 februari 2022 är det valnämnden som ansvarar för att lägga ut alla valsedlar i valsedelställen.

Valnämnden har som tidigare ansvar för att se till att väljare har tillgång till blanka valsedlar samt valsedlar med partibeteckning (endast partinamn) för partier som:

  • har fått minst 1 % av det totala antalet röster i riksdagsvalen 2014 eller 2018. Partier som begär det ska få partivalsedlar utlagda i valet till riksdag, kommun och region.
  • redan är representerade i kommun- eller regionfullmäktige. Partier som är representerade i region- eller kommunfullmäktige har endast rätt att få partivalsedlar utdelade i valet till det politiska organ de redan är representerat.

Alla partier som deltar i valen ska kunna ge väljare tillgång till sina valsedlar. Det kan vara partivalsedlar eller namnvalsedlar. Endast de partier som har anmält att de deltar i valen får sina valsedlar utlagda.

Läs mer om regler för deltagande i val och om anmälan av deltagande på valmyndighetens hemsida.

Distribution av valsedlar

Valnämnden har inte något krav på att distribuera namnvalsedlar till val- eller röstningslokaler. Valnämnden har inte heller ansvar att distribuera valsedlar till partier som inte uppfyller kraven ovan. Valnämnden kan dock besluta om att också erbjuda distribution av valsedlar.

Något beslut om utdelning av valsedlar i valet 2022 har ännu inte fattats av valnämnden i Knivsta kommun.

Regler för kampanjande och valaffischer

Valnämnden ansvarar för att tillhandahålla val- och röstningslokaler. En val- eller röstningslokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen.

För att säkerställa att väljare inte störs, hindras eller påverkas kan valnämnden fatta beslut om regler för exempelvis affischering, partisymboler i vallokalen och hur nära ingången partifunktionärer får stå i samband med röstningen.

Beslut om regler för kampanjande och affischering har inte fattats av valnämnden inför valet 2022.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 januari 2022