Eldning avrådes i Knivsta kommun
Nu är det torrt i skog och mark. Eldning avrådes tills vidare i Knivsta kommun och i hela regionen. Läs mer

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Frågor om kampanjande och affischering

Genom kampanjaktiviteter får de politiska partierna som deltar i valet möjlighet att sprida information till väljarna om hur partiet vill styra landet, regionen eller kommunen under nästkommande mandatperiod. Här kan du läsa mer om vad som gäller för bland annat kampanjande och affischering i Knivsta kommun.

Vad gäller för kampanjande och affischering i valet 2022?

Allmänna sammankomster

För partier som vill anordna valkampanjaktiviteter på allmän plats behöver partiet ansöka om tillstånd hos polismyndigheten enligt 2 kap. 4 § ordningslagen. Med allmän plats räknas bland annat allmänna vägar, gator, vägar, torg och parker. I Knivsta kommun räknas också stationsområdet, lekplatser, skolgårdar, begravningsplatser, naturreservat och badplatser som allmän plats.

Med allmän sammankomst räknas valkampanjaktiviteter som demonstrationer, manifestationer och opinionsyttringar exempelvis valmöten, valtal eller att dela ut flygblad.

Du ansöker om tillstånd att ordna en allmän sammankomst via polisens hemsida. Tänk på att skicka in ansökningar i god tid för att polisen ska kunna handlägga din begäran.

Användning av allmän plats

Om partiet vill använda en allmän plats exempelvis ställa upp en valstuga, affischera på offentlig plats eller använda en scen för ett valtal eller liknande behöver partiet ansöka om tillstånd från polismyndigheten enligt 3 kap. 1 § ordningslagen.

Enligt kommunens allmänna ordningsföreskrifter krävs tillstånd för att sätta upp valaffischer som vetter mot offentlig plats. Tillstånd krävs inte för att sätta upp affischer på allmänna anslagstavlor, reklampelare eller liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Likaså krävs det enligt ordningsföreskrifterna tillstånd för att använda högtalarutrustning eller liknande för att sprida information, reklam eller propaganda som riktar sig till personer på allmän plats.

Du ansöker om tillstånd att använda allmän plats via polisens hemsida. Tänk på att skicka in ansökningar i god tid för att polisen ska kunna handlägga din begäran. För användning av allmän plats kommer kommunen att ta ut en avgift.

Att tänka på!

På röstmottagningsställen (förtidsröstningslokaler eller vallokaler) eller i direkt anslutning till dessa får det, enligt 8 kap. 3 § vallagen, inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Valnämnden kommer att anta särskilda riktlinjer för politiska aktiviteter i anslutning till vallokalerna i syfte att upprätthålla vallokalernas neutralitet.

Förbudet omfattar inte utdelandet av valsedlar utanför röstmottagningsställen under pågående röstning. För valsedelutdelning krävs inte tillstånd från polismyndigheten.

Politik och organisation

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 7 mars 2022