Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Entreprenörskap i Gy2011 och UF-företagande

Hösten 2011 fick Sverige en ny gymnasieskola. Entreprenörskap genomsyrar hela skolan på ett tydligare sätt bland annat genom att det blir ett eget ämne och att entreprenörskap återfinns i de flesta programs examensmål.

UF-företagande - ett verktyg för skolor att möta entreprenörskapsuppdraget

Ung Företagsamhet ser en tydlig plats för UF-företagande som ett verktyg för gymnasieskolorna att möta delar av uppdraget att arbeta med entreprenörskap. Med oss in i Gy2011 har Ung Företagsamhet 30 års erfarenhet av praktiskt och teoretiskt arbete med företagande och entreprenörskap i skolan. UF-företagande innebär att eleverna samtidigt som de lär sig om företagande tränas i att ta ansvar, ta initiativ, att samarbeta, i kreativitet och andra färdigheter som kännetecknar en entreprenör. Ämnesplanen för entreprenörskap passar mycket bra för utbildningskonceptet UF-företagande.

UF-företagande passar alla program i Gy2011

Ung Företagsamhet ser fram emot att fortsätta erbjuda skolorna ett verktyg som svarar mot delar av det tydliga uppdraget att arbeta med entreprenörskap i skolan och som samtidigt stimulerar ämnesövergripande arbete.

Utbildningskonceptet UF-företagande passar alla program även inom Gy2011. Det är framför allt kurserna inom ämnet Entreprenörskap som är lämpliga som bas för UF-företagandet.

Viktigt att notera är att i de flesta program behöver skolan göra ett aktivt val för att göra entreprenörskapskurserna tillgängliga för eleverna via programfördjupningen. Utifrån skolans tankar kring hur man vill jobba med entreprenörskap hjälper Ung Företagsamhet gärna till med idéer om och exempel på hur UF-företagandet kan läggas upp.

30 års erfarenhet av entreprenörskap i skolan med både teori och praktik
Tillsammans med skolan har Ung Företagsamhet i 30 år utvecklat elevers kunskaper i såväl företagande som entreprenöriella förmågor genom utbildningskonceptet UF-företagande. Det är ett väl beprövat koncept för att stimulera kreativitet, företagsamhet och entreprenörskap som kopplar ihop teoretiska kunskaper med praktisk nytta.

Genom ämnet entreprenörskap får eleverna utveckla handlingskraft, självförtroende, samarbetsförmåga, kreativitet, problemlösningsförmåga och förmåga att fatta beslut. UF-företagande innebär att träna sitt entreprenörskap och sin företagsamhet genom en unik kombination av teoretiska och praktiska inslag som gör att eleven direkt får pröva sina kunskaper i ett verkligt sammanhang genom sitt UF-företag.

UF-företagande och ämnet Entreprenörskap – med inslag från andra ämnen

Kurserna inom det nya ämnet entreprenörskap passar mycket bra till UF-företagande och kombineras med fördel med andra ämnen. Samverkan mellan ämnen och lärare är tydligt i styrdokumenten och inom UF-företagande finns många naturliga möjligheter till och fördelar med sådan samverkan, både inom karaktärsämnen och gymnasiegemensamma ämnen.

Möjligheten att driva UF-företag är även tydligt i målen för gymnasiearbetet på yrkesprogrammen där det står att det kan göras i ”företagsliknande former”.

Ur regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

”Entreprenörskap och företagande hänger nära samman. Entreprenörskap handlar om att utveckla nya idéer och att omsätta dessa idéer till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet” … ”Utbildning i entreprenörskap bör bidra till att unga utvecklar kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Utbildning i entreprenörskap kan också bidra till att stimulera ungas kreativitet och idérikedom.”

(Ur regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet)

Våra gymnasieprogram

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 december 2019