Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Introduktionsprogrammet

Det finns fyra introduktionsprogram i Sverige och Sjögrenska gymnasiet erbjuder samtliga fyra: Språkintroduktion, Yrkesintroduktion, Programinriktat val och Individuellt alternativ.

Språkintroduktion

Språkintroduktion handlar om att ge nyanlända elever undervisning i svenska som andraspråk och kurser på grundskolenivå för att ge behörighet till gymnasiet eller studier på gymnasienivå vid komvux eller folkhögskola.

Yrkesintroduktion

På yrkesintroduktion får eleverna en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Här läser du de grundskoleämnen som du saknar samt gymnasieämnen inriktade mot ditt yrkesval. Elever som läser yrkesintroduktion har också möjlighet att arbeta ute på praktikplatser en till två dagar per vecka. Ansökningsblankett till Yrkesintroduktion finns till höger. Observera att Yrkesintroduktion på Fordonsprogrammet – personbilsmekaniker kräver en viss kunskapsnivå i engelska.

Programinriktat val

Programinriktat val är en utbildning som ska leda till antagning på ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen är sökbar för ungdomar som saknar behörighet till ett yrkesprogram.

För att antas krävs att eleven har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Observera att Programinriktat val på Fordonsprogrammet – personbilsmekaniker kräver en viss kunskapsnivå i engelska.

Elever som läser programinriktat val läser samtliga ämnen med årskurs 1, förutom det ämne som eleven saknar betyg i från grundskolan.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte har behörighet till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förberedelse för annan utbildning.

Individuellt alternativ ska leda vidare till yrkesutbildning, annan utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik. Utbildningen anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov.

Våra gymnasieprogram

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 december 2019