Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Brottsofferjouren Uppsala län

Brottsofferjouren arbetar för att brottsdrabbade, anhöriga och vittnen ska få sina rättigheter tillgodosedda. Jouren kan erbjuda stöd på flera språk. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Brottsofferjouren Uppsala län erbjuder brottsdrabbade, anhöriga och vittnen kostnadsfritt stöd och information, hjälp i kontakten med myndigheter och försäkringsbolag, stöd under eventuell rättegång med mera.

Brottsofferjouren arbetar för att brottsdrabbade, anhöriga och vittnen ska få sina rättigheter tillgodosedda. De kan erbjuda stöd på flera språk. Läs mer på webbsidan, se länken nedan.

Ring Brottsofferjouren på telefonnummer 018-10 65 00. 

Jouren är öppen måndagar 10.00-12.00.

Övrig tid kopplas samtalen vidare till en nationell telefoncentral.

Du kan också ringa direkt till den nationella telefoncentralen på telefonnummer 116 006 - det är för övrigt ett gemensamt europeiskt nummer för brottsofferstöd.

Besöksadress (endast efter överenskommelse): Storgatan 16, 753 31 Uppsala.

E-post: info@uppsala.boj.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 6 september 2023