Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Avgifter för vård och omsorg 2020

Avgiften för vård och omsorg baseras på din inkomst.
Du betalar inte mer än maxavgiften, som för närvarande är
2 125 kr per månad. Kostnad för hyra och kost tillkommer.

Avgifter för verksamheter som bedrivs i enlighet med socialtjänstlagen, SoL

Avgifter 2020

Maxtaxa = 7,5 timmar

2 125 kr/månadHemtjänstavgift (grundar sig på utförd tid)284 kr / timmeDagverksamhet (ingår i maxtaxan)

189 kr / dag

Lunch och kaffe

47 kr / dagMatservice


Per matpaket

47 kr

Matdistributions avgift för den som inte har hemtjänst

300 kr / månHälso- och sjukvårdsinsatser (ingår i maxtaxan)

104 kr / besök

i särskilt boende ingår insatsen i omsorgsavgiften

max 312 kr / månTrygghetslarm

189 kr / månSärskilt boende, maxavgift


Omvårdnadsavgift

2125 kr / mån

Matservice, månadsabonnemang

2980 kr / månKorttidsboende/växelvård SoL


Omvårdnadsavgift (ingår i maxtaxa)

72 kr / dygn

Matservice, vuxen

98 kr / dygnKorttidsvistelse, helgverksamhet, läger LSS


Matservice barn under 19 år

73 kr / dygn

Matservice vuxen

98 kr / dygn

Mellanmål barn över 12 år

10 kr / dygnStödboende maxavgift

2 183 kr / mån

Avgiftsfria verksamheter

  • Avlösning upp till 8 timmar per månad.
  • Ledsagning
  • Boendestöd
  • Kontaktperson

Taxor och avgifter

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Stöd och omsorg

Hjälpte informationen på sidan dig?

Lämna kommentar

För att förbättra vårt informationsflöde tar vi gärna in kommentarer för förbättringar

Sidan uppdaterades: 10 januari 2020