Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Avgifter för vård och omsorg 2023

För tjänster inom vård och omsorg finns en maxtaxa som är baserad på årets prisbasbelopp. Det betyder att du aldrig behöver betala mer än maxtaxan i avgift för din hemtjänst, eller annan omvårdnad, under en kalendermånad. Maxtaxan för 2023 är 2 359 kr per månad.


Här är de avgifter som ingår i maxtaxan, som är 2 359 kronor per månad för år 2023 – eller så mycket som ditt personliga avgiftsutrymme tillåter.

Avgifterna ser ut som följer:Hemtjänst omvårdnad

261 kr per timme

Hemtjänst service

315 kr per timme

Ledsagning

315 kr per timmeTrygghetslarm

263 kr per månad

Distribution av matlådor

300 kr per månad (oavsett antal matlådor)

Dagverksamhet

210 kr per månadOmvårdnad vid korttids-/växelvårdsboende

80 kr per dygn

Omvårdnad vid boende, särskilt boende

2 359 kr per månadStödboende, maxaavgift

2 423 kr per månadDet som ligger utanför maxtaxan är kostnaden för mat
För mat ser avgifterna ut som följer:
Matabonnemang särskilt boende

3 308 kr per månadKostavgift vid korttids-/växelvårdsboende vuxen

109 kr per dygn

Matlåda

56,18 kr per styck

Mat/fika dagverksamhet

56,18 kr per dagKorttidsvistelse LSS under 19 år

82 kr per dygn

Korttidsvistelse LSS över 19 år

109 kr per dygn

Mellanmål LSS över 12 år

11 kr per dagHur avgifter debiteras

Avgift debiteras per timme utifrån biståndsbeviljad tid. Reducering görs vid sjukhusvistelse, frånvaro som är meddelad minst fyra dagar innan eller om du är på korttids- växelvårdsboende.

Om personal är planerad att komma till dig och du tackar nej vid dörren eller missar att säga ifrån dig hjälpen, kommer du att bli fakturerad för den inplanerade tiden.

Avgiftsfria tjänster

  • Avlösning upp till 8 timmar per månad.
  • Boendestöd
  • Kontaktperson

E-tjänster och blanketter

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 26 juli 2023