Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Gratis digital föreläsning om högkänslighet

Är du högkänslig eller har du ett högkänsligt barn och vill veta mer? Då ska du anmäla dig till Knivsta familjcentrals kostandsfria föreläsning om högkänlisghet med socionomen, psykoterapeuten och familjeterapeuten Elin Lundberg.

7 december klockan 19:00 – 21:00

Ca 20 % av oss människor har ett nervsystem som processar saker på ett djupare sätt. Det kan innebära en större känslighet, empati, kreativitet men också en sårbarhet för utmattning och överstimulering. Först går Elin igenom vad högkänslighet är. Därefter berättar hon om kort om alla barns känslomässiga behov. Sedan får du kunskap du behöver för att både kunna stötta och uppmuntra högkänsliga barn, kunskap om högkänsliga barns speciella behov och hur du kan märka om ett barn är högkänsligt, och vad du kan göra för att hjälpa till. Högkänsliga personer är mer sårbara för psykisk ohälsa och svåra erfarenheter, och behöver ett lyhört bemötande och en lagom stimulerande vardag.

Anmälan till: carolin.angman@knivsta.se eller tryck på knappen Anmälan.

Datum: 7 december

Tid: 19:00 – 21:00

Plats: Zoom

Arrangör: Knivsta familjecentral

Stöd och omsorg

Kommande evenemang

Sidan uppdaterades: 17 november 2021