Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Logoped, specialpedagog på Fröhuset som berättar om barns språkutveckling och hur du som förälder kan stödja och uppmuntra språkinlärning hos ditt barn

smultron i korg

Med hjälp av språket lär sig barn att förstå sig själva, sin omgivning och att sortera upplevelser. Logoped och specialpedagog berättar mer om barnets språkutveckling under första åren, ger tips och inspiration till hur du kan samspela till ett aktivt lärande och du kan ställa frågor.

9 november klockan 09:00 – 11:30

De kommer att prata ungefär mellan 10-10.30 och i avslutningen har vi en gemensam sångstund med tecken som stöd, som logoped och specialpedagog visar oss. Krypklubben är öppet som vanligt mellan 9-11.30 för dig med barn 9-18 månader.

Datum: 9 november

Tid: 09:00 – 11:30

Plats: Kapellvägen 4, Fröhuset

Arrangör: Knivsta familjecentral

Stöd och omsorg

Kommande evenemang

Sidan uppdaterades: 1 november 2022