Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Spädbarnsmassage


Spädbarnsmassage är en kärleksfull beröring som stärker banden mellan dig och ditt barn. Det är ingen behandling utan en stund av avslappning och välbefinnande för både förälder och barn.

små barnfötter i en vuxens händer

Fördelar med spädbarnsmassage

”Den stillhet och koncentration som kan uppstå med ditt barn under massagen är värdefull för er bägge två. Det är en upplevelse med alla sinnen och ett tillfälle att vara nära varandra”

Spädbarnsmassage kan:

  • utveckla den kärleksfulla, känslomässiga bindningen mellan förälder och bar
  • stärka förmågan att tyda barnets kroppsspråk och signaler
  • hjälpa barnet att slappna av
  • stimulera och reglera barnets andning, blodcirkulation och matsmältning
  • hjälpa barnet att frigöra stress
  • ofta lindra barnets besvär vid magknip och koliksmärtor

Det är aldrig för sent att börja ge ditt barn massage, men det är bäst att börja innan barnet börjar vilja krypa iväg eller resa sig och stå. Så barnet bör helst vara 2,5-5 månader vid kursstart för att tillgodogöra sig kursinnehållet på bästa sätt.

Kursen omfattar fyra träffar på 1 - 1,5 timme per gång. En utbildad instruktör visar dig hur du kan ge ditt barn massage. Anmälan gör du till öppna förskolan och är kostnadsfri.

För anmälan och information kontakta Caroline Ångman tel. 018-34 72 11 eller Marie Borgenfalk tel. 018-34 72 26. alternativt maila till carolin.angman@knivsta.se

Caroline och Marie är instruktörer i spädbarnsmassage. Utbildade genom IAIM, international association of infant massage.

Mer om spädbarnsmassage

Spädbarnsmassage är kärleksfull beröring av huden. Huden är kroppens största sinnesorgan. Spädbarnsmassage ger dig och ditt barn en upplevelse av närhet, glädje och kommunikation. Det ger dig och ditt barn möjlighet att fördjupa och utveckla er relation, ert samspel.

Massagen är ingen behandling utan en stunds välbefinnande för er båda. Det har dock visat sig att vissa delar av spädbarnsmassagen kan ha terapeutiska effekter. Särskilt magmassagen, som om den utförs regelbundet och förebyggande kan lindra magknip och magbesvär.

Det kan även bidra till bättre sovvanor och bättre blodcirkulation och ökad kroppsmedvetenhet.

Spädbarnsmassage har ingen åldersgräns. Det är ett utmärkt sätt att behålla kroppskontakt och närhet till det växande barnet och det går att anpassa massagen till äldre barn och vuxna. Det underlättar dock att lära ut strykningarna innan barnet vill åla, gå eller krypa iväg.

Babymassagen har sitt ursprung i Kerala i södra Indien. Där anses den vara en helig konst, ett sätt att förlänga den omedelbara kontakten mellan mor och barn. På Nya Guinea finns ett talesätt: Barnet gråter för att få vara nära mammans hud.

Tekniken som idag lärs ut i Sverige är utarbetad av den amerikanska forskaren Vimala S Mc Clure. Utifrån sina erfarenheter av babymassage har hon sammanställt en teknik som fungerar som ett växelspel mellan rogivande och stimulerande strykningar.

Tekniken finns beskriven i boken ”Spädbarnsmassage- en handbok” (Lidbeck-Rydin-Uddman).

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 2 februari 2023