Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kostnadsfri digital föreläsning om anknytning och mentalisering

Föreläsning om Anknytning och Mentalisering tar upp bandet som finns mellan ett barn och dess närmaste vuxna. Under våra första år anpassar vi oss till våra föräldrar eller andra omsorgspersoner, för att få ut så mycket närhet och trygghet som möjligt. De strategier vi lär oss som små barn lever sedan kvar i oss som omedvetna relationsmönster, och de kan ibland ställa till det för oss när vi är vuxna.

Att mentalisera innebär att kunna förstå och ha kontakt med sina egna tankar och känslor och samtidigt kunna förstå en annan persons tankar och känslor. Faktorer som gör att vi tappar förmågan att mentalisera är till exempel stress. I sådana situationer blir det lätt bråk, hårda ord och en upplevelse av att jag själv eller andra är obegripliga och konstiga. Genom kunskap om mentalisering är det lättare att känna igen sådana situationer och på så vis kunna handla på ett nytt sätt. När en förälder samspelar med sitt barn på ett reflektivt sätt utvecklar barnet sin mentaliseringsförmåga och förstärker barnets trygga anknytning till föräldern. Mentaliserande föräldraskap och en trygg anknytning är viktigt då det möjliggör barnets positiva psykiska och sociala utveckling.

Låter detta intressant så anmäl dig till denna kostnadsfria föreläsning! Anmälan: carolin.angman@knivsta.se

När: 16 november via zoom, klockan 19-21

Arrangeras av Knivsta familjecentral (BHV, MVC, MVC Sinnligt, Öppna förskola Fröhuset, Råd och stöd, Svenska kyrkan Diakoni)

Evenemang

Stöd och omsorg

Sidan uppdaterades: 27 juni 2022