Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Se kortfattad information på andra språk eller använd
Google translate för att översätta webbplatsen

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Enheten för hemsjukvård och rehabilitering

I hemsjukvårdsteamet ingår sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.

Vem kan få hemsjukvård?

Hemsjukvård kan du få från 17 års ålder, om du på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom inte kan ta dig till vårdcentralen, om du har ett varaktigt vårdbehov längre än 14 dagar eller om du vid enstaka men återkommande tillfällen har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Så här får du hemsjukvård

Efter samråd med dig kan läkaren eller distriktssköterskan på vårdcentral anmäla ditt behov av hemsjukvård till kommunens sjuksköterska.

Läkare och sjuksköterska på specialistmottagning eller avdelning i slutenvården kan också anmäla ditt behov av hemsjukvård.

För dig som har hjälp av hemtjänsten med personlig omvårdnad kan kommunens sjuksköterska initiera behov av hemsjukvård. Det gör sköterskan till läkaren på vårdcentralen efter samråd med dig.

Du kan få hemsjukvård efter sjukhusvistelse, men även utan att ha vistats på sjukhus. I anslutning till insatsen påbörjas erbjuds du att delta i en samordnad individuell planering (SIP) av insatserna. Efter mötet får du en skriftlig plan. Planen dokumenteras också i patientjournaler.

Sjuksköterska

Sjuksköterskan som arbetar i hemsjukvården kan till exempel hjälpa till med dina mediciner, injektioner, såromläggningar, provtagningar eller annan omvårdnad. Sjuksköterskan kan även skriva ut inkontinenshjälpmedel.

Sjuksköterskan i din kommun samordnar insatserna runt dig. Sjuksköterskan kan delegera vissa insatser till omsorgspersonal.

Sjuksköterskan har också kontakt med din läkare på vårdcentralen, på sjukhuset eller på specialistmottagning.

Rehabilitering

Rehabiliterande insatser stöttar dig som har en tillfällig eller långvarig funktionsnedsättning att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån dina förutsättningar och behov.

Rehabilitering syftar till att återfå funktion/förmåga efter sjukdom/skada samt att bibehålla funktion/förmåga så långt som möjligt trots funktionsnedsättning.

Rehabiliteringen sker i hemmiljö. Kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter gör en bedömning av ditt behov och planerar aktuella rehabiliteringsinsatser tillsammans med dig.

Du kan själv ta kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut för en bedömning.

Arbetsterapeut

Du kan vända dig till kommunens arbetsterapeuter för rehabiliterande instatser om du är från 17 år och vid hjälpmedelsförskrivning från 21 år och uppåt.

Arbetsterapeuten bedömer, stödjer och tränar de förmågor som du önskar och har behov av för att klara ditt vardagliga liv. Det kan handla om att kunna klä sig, förflytta sig och sköta vardagslivets rutiner i hemmet. Arbetsterapeuten är även behjälplig vid intygskrivande.

Arbetsterapeuterna samarbetar bland annat med kommunens sjukgymnaster/fysioterapeuter, hemtjänst och omvårdnadspersonal.

Sjukgymnast/fysioterapeut

Sjukgymnasten ansvarar för funktionsbedömning, träning, behandling, rådgivning och utprovning av gånghjälpmedel som till exempel rollatorer.

Träningen ska leda till att bibehålla, förbättra eller återfå de fysiska funktioner som behövs i vardagen. Träningen och behandlingen utförs i hemmiljö och kan delegeras till omvårdnadspersonal.

Sjukgymnasterna/fysioterapeuterma samarbetar bland annat med kommunens arbetsterapeuter, hemtjänst och omvårdnadspersonal.

Kontakta enheten för hemsjukvård och rehabilitering

Du kontaktar oss via kontaktcenter på 018- 34 70 00.

Kontaktcenter kopplar dig vidare till rätt person, alternativt skickar mejl till oss så återkommer vi till dig.

Taxor och avgifter

Du betalar 104 kronor för varje indviduellt hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.

Har du besök av flera professioner samtidigt betalar du ändå bara 104 kronor för det besöket.

Maxkostnaden per månad är 312 kronor(3 besök).

Stöd och omsorg

Hjälpte informationen på sidan dig?

Lämna kommentar

För att förbättra vårt informationsflöde tar vi gärna in kommentarer för förbättringar

Sidan uppdaterades: 8 januari 2020