Eldningsförbud i skog och mark
Nu är det torrt i skog och mark. Eldningsförbud utanför sammanhållen bebyggelse råder tills vidare i hela Uppsala län. Läs mer

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Närvårdssamverkan Knivsta kommun och Region Uppsala - Effektiv och nära vård

Närvård är ett samverkansarbete mellan kommunerna i Uppsala län och Region Uppsala. Målsättningen är att ge bättre hälsa, stöd, vård och omsorg genom att arbeta tillsammans, istället för var och en för sig.

Närvårdssamverkan omfattar insatser till samtliga målgrupper där Region Uppsala och kommunerna behöver samverka, det vill säga alla patienter och brukare med behov som behöver hanteras sammanhållet mellan olika verksamheter.

Närvårdsstrateger i respektive kommun arbetar med utveckling av närvård i kommunen, och de utgör en länk mellan Region Uppsala och kommunen. Närvårdstrategen bekostas av både kommun och region och ska ha ett helhetsperspektiv på hela omställningen till en effektiv och nära vård.

I kommunerna finns även förändringsledare som arbetar med omställningen. Förändringsledaren är anställd av kommunen och har framför allt ett kommunperspektiv i omställningen till en effektiv och nära vård.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 26 maj 2023