Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Så får du information i kris

Vid en samhällsstörning eller kris är det viktigt att du vet vart du ska vända dig för att få korrekt information. Om exempelvis internet är nere en längre tid behöver du söka efter information i kanaler som inte är digitala. Här kan du läsa mer om hur du tar del av kommunens information under en kris.

Vid en samhällsstörning eller kris - använd dig i första hand av följande kanaler för att få bekräftad information:

Läs mer om källkritik och bekräftad information

Kommunens kanaler

Knivsta kommun använder flera olika kanaler för att kommunicera med invånarna. I ett normalläge används i bland annat webbplatsen knivsta.se, Facebook, KnivstaNytt samt affischering i Kommunhuset.

Det kan också finnas tillfällen då kommunen behöver använda sig av tillfälliga informationspunkter för att ge invånarna information. Ett exempel på en sådan situation skulle kunna vara att internet ligger nere en längre tid, men det finns även andra tillfällen då kommunen sätter upp en tillfällig informationspunkt.

Läs om informationspunkter

Knivsta.se

När allt är som vanligt använder vi vår webbplats knivsta.se för att informera om det som händer i kommunen. Det gör vi även om en kris eller samhällsstörning skulle uppstå. Vid en allvarlig och akut händelse kan du se en röd list med text i ovankant på startsidan. Den är till för att uppmärksamma dig på den aktuella situationen.

Sociala medier

Vi använder också Facebooksidan Knivsta kommun för att sprida information eller för att puffa för länkar till mer information på webbplatsen knivsta.se. Information som publiceras på Facebook kan du också hitta på knivsta.se.

Telefon

Kontaktcenter nås på 018-34 70 00 och kan svara på frågor eller hänvisa dig vidare till rätt instans vid olika typer av händelser. Om telefonin av någon anledning är nere behöver du använda någon av våra andra kanaler för att nå fram till kommunen.

Besök

Du kan också besöka Kontaktcenter i kommunhuset på Centralvägen 18 i Knivsta. Men tänk på att en kris skulle kunna innebära att det finns en avrådan mot att besöka kommunhuset av säkerhetsskäl. Därför är det viktigt att du söker upp bekräftad information innan du bestämmer dig för att komma till kommunhuset. Håll dig uppdaterad genom att läsa på kommunens webbplats och lyssna på Sveriges Radio P4 Uppland 102,5 MHz.

Informationspunkter

Under en kris behöver du veta hur du håller dig uppdaterad med kommunens information. Om krisen exempelvis innebär att internet är nere behöver kommunen använda andra kanaler än de digitala. Det är exempel på en situation då du kan få information om händelsen vid någon av kommunens tillfälliga informationspunkter. Beroende på hur krisen ser ut skulle en informationspunkt också kunna användas som komplement till kommunens andra kanaler.

Frågor och svar om informationspunkter

En informationspunkt är en fysisk plats som kan bemannas av kommunens tjänstemän och frivilliga resurser. Beroende på krisens karaktär kan en informationspunkt också vara en obemannad anslagstavla. Vid informationspunkten kan du få bekräftad och uppdaterad information om händelsen.

Alla kriser är olika. Knivsta kommun har därför inga fasta informationspunkter. Informationspunktens placering beror på var krisen är och hur den ser ut. Håll dig uppdaterad genom att söka efter information på kommunens webbsida knivsta.se eller lyssna på Sveriges Radio P4 Uppland 102,5 MHz.

Kommunen använder sig alltid i första hand av sina vanliga kanaler. En informationspunkt blir aktuell först när de vanliga kommunikationskanalerna av någon anledning inte fungerar.

Utomhusvarning - Hesa Fredrik

Vid en stor olycka eller en allvarlig störning använder myndigheterna utomhussirener som sänder ut en utomhusvarning. Signalen kallas "Hesa Fredrik". När du hör signalen ska du:

  • gå in eller stanna inne
  • stänga dörrar, fönster och ventilation
  • lyssna på radions P4 eller titta på text-TV sidan 100 och sidan 599.

Läs mer om varningssystemet Hesa Fredrik

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 13 september 2023