Avsändare logga

Temavecka KnivstaBryrSig 5 - 9 september 2022

KnivstaBryrSig är temavecka om suicidprevention och psykisk ohälsa. Mellan måndag 5 september och fredag 9 september 2022 ägde årets KnivstaBryrSig rum. Under fem dagar var det fullt av aktiviteter i Knivsta kommunhus, med bland annat föreläsningar, workshops och samtal på schemat. Varje dag under temaveckan mellan klockan 15.00 och 17.00 var det också öppet hus i kommunhusets foajé - då kunde man titta förbi, ställa frågor, ta en kaffe och samtala med de olika aktörer som finns på plats.

Under veckan lanserades #KnivstaBryrSig - en kortlek med tankeväckande meningar och frågor som kan underlätta för samtal kring svåra frågor om psykisk ohälsa. Se mer på knivsta.se/kortlek

Veckans program

Veckan bjöd på en rad olika evenemang och aktiviteter, som en rad föreläsningar, workshops och samtal. Bland annat kunde man lära sig om första hjälpen till psykisk hälsa, träffa Elevhälsan, SPES, delta i föreläsningar av Suicide Zero, Livsviktiga samtal och mycket annat.

Alla aktiviteter var kostnadsfria.

Öppet hus varje dag i kommunhusets foajé 15 - 17

Under hela veckan, måndag till fredag, var KnivstaBryrSig är på plats i foajén i Knivsta kommunhus mellan klockan 15 och 17.

Se programmet för respektive dag här nedan! Du kan också ladda ned programmet för utskrift i pdf-format via knappen nedan.

Om Knivsta kommuns arbete med suicidprevention

Psykisk ohälsa och suicidprevention är en prioriterad fråga i Knivsta kommun. Vi arbetar aktivt på flera olika plan med suicidpreventiva insatser, bland annat med följande:

  • Uppsökande arbetsgrupp
  • E- utbildning "Våga Fråga"
  • Utbildar i första hjälpen psykisk ohälsa

Här kan du läsa mer om Knivsta kommuns arbete med suicidprevention

Genom temaveckan KnivstaBryrSig vill vi öka kunskapen och skapa dialog mellan medborgare och kommunens medarbetare.

Program för måndag 5 september
Invigning klockan 15 i foajén i Knivsta kommunhus! På programmet stod bland annat föreläsning i Tilassalen om vad man gör när någon mår psykiskt dåligt. Som varje dag under temaveckan var det också öppet hus för möten och samtal i kommunhusets foajé mellan klockan 15 och 17.
Program för tisdag 6 september
Tisdagens program bjöd bland annat på "Våga fråga"-föreläsning i Tilassalen. Som varje dag under temaveckan var det öppet hus för möten och samtal i foajén i Knivsta kommunhus mellan klockan 15 och 17.
Program för onsdag 7 september
Onsdagens program rymde bland annat digital föreläsning med Mind. Som varje dag under temaveckan var det öppet hus för möten och samtal i foajén i Knivsta kommunhus mellan klockan 15 och 17.
Program för torsdag 8 september
Torsdagens program bjöd bland annat på Livsviktiga snack i Tilassalen. Som varje dag under temaveckan var det öppet hus för möten och samtal i foajén i Knivsta kommunhus mellan klockan 15 och 17.
Programmet för fredag 9 september
Avslutningsdagen! På fredagen var Bris på plats under öppet hus. Socialpsykiatrin höll en föreläsning i Tilassalen. Som varje dag under temaveckan var det öppet hus för möten och samtal i foajén i Knivsta kommunhus mellan klockan 15 och 17.