Eldningsförbud i skog och mark
Nu är det torrt i skog och mark. Eldningsförbud utanför sammanhållen bebyggelse råder tills vidare i hela Uppsala län. Läs mer

Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Frågor och svar

Här kan du ta del av kommunens aktuella frågor och svar om risken för frånkopplingar i vinter.

För att samhällsviktiga elanvändare – exempelvis sjukvården – ska få den el som krävs för verksamheten, kan Svenska kraftnät tvingas göra en manuell frånkoppling för andra elanvändare när efterfrågan på el blir för stor.

Frånkopplingen är nödvändig för att kapa topparna och skydda elnätets infrastruktur. Bedömningen är att det i så fall handlar om kortare avbrott för begränsade områden i omgångar, under en tid på dygnet då belastningen på elnätet är som störst.

Processen har utvecklats av Energimyndigheten och kallas också styrel. Styrel står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer".

Läs om frånkopplingar hos Svenska kraftnät. Länk till annan webbplats.

Frånkopplingen skiljer sig inte från ett vanligt strömavbrott. Det går inte att säga hur länge en planerad frånkoppling varar, men Svenska kraftnät bedömer att det rör sig om kortare avbrott under en tid på dygnet då belastningen på elnätet är som störst. Svenska kraftnät ansvarar för att koppla bort delar av det lokala elnätet.

Under en frånkoppling kan det vara så att du saknar el, samtidigt som det lyser hos din granne på andra sidan gatan. Som invånare behöver du vara förberedd på exempelvis ett strömavbrott eller annan samhällsstörning.

Läs frågor och svar om frånkopplingar hos Svenska kraftnät. Länk till annan webbplats.

Så förbereder du dig för strömavbrott på Krisinformation.se Länk till annan webbplats..

Läs om hemberedskap hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats.

Om vi alla hjälps åt att dra ner på vår elanvändning kan vi minska risken för att elen inte räcker till i vinter. Varje kilowattimme räknas. Som privatperson kan du exempelvis sänka värmen inomhus, använda mindre varmvatten och stänga av apparater. Att flytta elanvändningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, bidrar också till att avlasta elsystemet.

Läs fler råd hos Energimyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att vara förberedd för perioder utan ström är en del av din hemberedskap. Det innebär att du själv ska se till att du har tillgång till mat, vatten, värme och information. Om strömavbrott pågår under längre tid är det bra att kunna lyssna på P4 Uppland.

Läs mer om din hemberedskap på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Undersök om din elnätsägare kan ge dig störningsinformation. Några elnätsägare skickar exempelvis ut notiser till elanvändarna när störningar uppstår. Inom Knivsta kommun är Vattenfall Eldistribution ägare till elnätet.

Läs Vattenfall Eldistributions störningsinformation. Länk till annan webbplats.

När strömmen kommer tillbaka är det viktigt att inte belasta systemet mer än nödvändigt. Då finns det risk för störningar med förnyade strömavbrott. Stäng därför alltid av alla elektriska apparater i samband med att strömmen försvinner, och underlätta genom att inte dra på värmen direkt.

Vilka elanvändare och ledningar som ska prioriteras bestäms på lokal nivå i ett samarbete mellan kommunen, elnätsbolaget, statliga myndigheter, regionen och länsstyrelsen. Underlaget är sekretessbelagt.

Prioritetsklasserna regleras i Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare. Enligt bestämmelserna ser prioriteringen ser ut så här:

  1. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa.
  2. Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
  3. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa.
  4. Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets funktionalitet.
  5. Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden.
  6. Elanvändare som har stor betydelse för miljön.
  7. Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden.
  8. Övriga elanvändare.

För att inte samma elanvändare ska drabbas en längre period kan frånkopplingen roteras till andra användare efter en begränsad tid.

Även om du är en elanvändare med hög prioritering kan du aldrig utesluta ett strömavbrott – planerat eller oplanerat. Därför är det viktigt att du alltid har en beredskap för att kunna hantera elavbrott.

Så förbereder du dig för strömavbrott på Krisinformation.se. Länk till annan webbplats.

Planeringsstöd för bortfall av energi för företag, organisationer och verksamheter hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats.

Läs Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare på riksdagens webbplats. Länk till annan webbplats.

Prioriteringen kräver lokal kunskap och bestäms därför på regional och lokal nivå. Kommunen, elnätsbolag, statliga myndigheter, länsstyrelsen och regionen ansvarar tillsammans för identifiering och planering av för hur samhällsviktiga verksamheter ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen leder och sammanställer arbetet.

Svenska kraftnät ansvarar för att koppla bort delar av det lokala elnätet, så att el kan styras till prioriterade ledningar. Detta görs enligt en i förväg uppgjord plan enligt en metod som Energimyndigheten har utvecklat.

Läs om frånkopplingar hos Svenska kraftnät. Länk till annan webbplats.

Läs om frånkopplingar på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Så förbereder du dig för strömavbrott hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Länk till annan webbplats.

Om ditt företag har blivit kontaktat för att lämna uppgifter om anläggningsidentitet till en myndighet, länsstyrelsen eller kommunen, så finns företaget med stor sannolikhet med i underlaget för elnätsföretagets planering.

Oavsett prioritering kan du aldrig utesluta ett strömavbrott – planerat eller oplanerat. Därför är det viktigt att du som företagare har en kontinuitetshantering och en plan för eventuella elavbrott.

Beredskap för företag på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Företagsguiden - för dig som vill energieffektivisera ditt företag, på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om frånkoppling hos Svenska kraftnät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om prioritering på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att säkerställa elförsörjningen till kommunens samhällsviktiga verksamheter är en del i det systematiska säkerhets- och beredskapsarbetet och kommunens kontinuitetshantering. Kontinuitetshantering handlar om planering för att upprätthålla verksamheterna på en tolerabel nivå –oavsett vilken störning de utsätts för.

Frågor och svar om frånkoppling hos Svenska kraftnät. Länk till annan webbplats.

Läs mer om frånkoppling på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 december 2022