Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Sveriges försvar

Sveriges samlade försvar ska skydda och försvara landet, vår frihet och rätten att leva som vi själva väljer. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas. På de här sidorna hittar du information om vad totalförsvar, militärt försvar och civilt försvar är. Du kan också läsa om höjd beredskap, individens ansvar och vad totalförsvarsplikt är.

Totalförsvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

Militärt försvar

Det militära försvaret består av Försvarsmakten inklusive Hemvärnet samt ett antal andra myndigheter som ska stödja det militära försvaret. Försvarsmakten försvarar vårt territorium och våra gränser.

Civilt försvar

Med civilt försvar menas hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar är det arbete som utförs av statliga myndigheter, kommuner, regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Samhällets ordinarie förmågor och samhällets befintliga krisberedskap utgör grunden för det civila försvaret.

Det civila försvarets främsta uppgifter är att:

 • värna civilbefolkningen,
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,
 • upprätthålla en nödvändig försörjning,
 • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld,
 • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan,
 • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred,
 • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Individens ansvar

Den hemberedskap som du planerar för vid en kris stärker ditt hushålls motståndskraft vid höjd beredskap och krig. Planera därför för att kunna klara dig utan samhällets hjälp i minst några dygn. Du kan gärna planera för upp till en vecka eller längre om du har den möjligheten.

Många ideella organisationer och trossamfund gör viktiga insatser för vår gemensamma säkerhet och beredskap. De frivilliga försvarsorganisationerna har särskilda uppdrag inom totalförsvaret och erbjuder både kurser och utbildningar. Vid kriser och höjd beredskap hjälper de bland annat till att sprida viktig information till invånarna. Du behövs och din insats gör skillnad!

Höjd beredskap

Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap.

Kommunernas skyldigheter vid höjd beredskap regleras genom lag. Vid höjd beredskap ska kommunerna vidta särskilda åtgärder som rör:

 • Planering och inriktning av verksamheten
 • Tjänstgöring och ledighet för personal
 • Användning av tillgängliga resurser som behövs för att kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.

Läs mer om totalförsvar och höjd beredskap, i Lag (1992:1403) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., på Sveriges Riksdag.

Läs mer om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap i lag (2006:544) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller i förordning (2006:637) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Totalförsvarsplikt

I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:

 • Värnplikt i Försvarsmakten.
 • Civilplikt inom verksamheter som regeringen beslutar om
 • Allmän tjänsteplikt, vilket innebär att du arbetar inom verksamheter som måste fungera även vid krigsfara och krig. Det betyder att du fortsätter på ditt vanliga jobb, arbetar inom en frivilligorganisation eller får i uppgift av Arbetsförmedlingen att utföra arbete som är särskilt viktigt för totalförsvaret.

Totalförsvarspliktiga kan bli krigsplacerade. Är du krigsplacerad har du fått en krigsplaceringsorder eller annat besked av din arbetsgivare om detta.

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har givit ut broschyren "Om kriget eller krisen kommer". Broschyren kan hjälpa dig att bli bättre förberedd på allt från allvarliga olyckor, extremt väder och IT-attacker till militära konflikter.

Här hittar du broschyren "Om krisen eller kriget kommer" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du mer information om hur du kan vara förberedd om kriget eller krisen kommer

Stöd och omsorg

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 23 september 2022