Till undermeny Karta Kontakt

Adresser och namnsättning

Gatuskyltar i Knivsta. Foto IM Söderberg

Kommunfullmäktige ska avgöra vilka nämnder eller styrelser som ska vara ansvariga för namn- och adressättningsfrågor. Detta ska finnas infört i reglementet för nämnderna.

I Knivsta kommun är det samhällsutvecklingsnämndens ansvar att sätta namn på kommunala gator, vägar, parker, kvarter samt på lokaler för den egna verksamheten (till exempel skolor).

Bygg- och miljönämnden har ansvar för adressättning av bostäder och verksamhetslokaler.

Enligt lagen om lägenhetsregister ska alla bostäder (bostadsentréer) och verksamhetslokaler ha en adress som talar om var den ligger och som den är ensam om inom kommunen.

 

  • Senast uppdaterad 6 maj 2019