Till undermeny Karta Kontakt

Namn på gator, vägar, kvarter, lokaler

Det är kommunens ansvar att sätta namn på kommunala gator, vägar, parker, kvarter och andra allmänna platser. Kommunen sätter också namn på lokaler för den egna verksamheten.

Namnförslagen bereds inom förvaltningen. Det är sedan samhällsutvecklingsnämnden som slutgiltigt godkänner namnet.

Har du frågor eller förslag kring namnsättning kan du kontakta planenheten, via mail knivsta@knivsta.se - märkt med "Namnsättning Planenheten" eller på telefon 018-34 70 00 (växel).

  • Senast uppdaterad 12 apr 2018