Till undermeny Karta Kontakt

Avfall och återvinning

"Det finns inget avfall - bara resurser" 

Knivsta kommun har ansvar för att ditt hushållsavfall tas om hand. Tillsammans med våra inhyrda entreprenörer ser vi till att avfallshanteringen fungerar.

Det sker bland annat genom energiutvinning och tillverkning av biogas och biogödsel från restavfall och matavfall, samt vår verksamhet vid Knivsta Kretsloppspark.

Slambil DKLBC AB

Ny entreprenör för tömning av enskilda avlopp

Från 1:a september 2019 har Knivsta kommun en ny entreprenör för tömning av enskilda avlopp. Det är företaget DKLBC AB i samarbete med Pernilla Sjöman AB som kommer att köra med sina svartvita bilar.

För att underlätta vid tömning ber vi därför dig som fastighetsägare att markera din anläggning med en slamskylt och även se till att det finns en tömningsinstruktion på plats vid tömning av reningsverk, tack! 

 

Återvinningsstation

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla hushåll ska sortera

Alla invånare och hushåll i Sverige är enligt lag (Avfallsförordningen 2011:927) skyldiga att sortera ut sina förpackningar, returpapper, elavfall, batterier och grovsopor och lämna detta avfall till återvinning. I Knivsta kommun finns vår Kretsloppspark som tar emot alla dessa fraktioner, se sidan Knivsta Kretsloppspark i vänsterspalten.

Det finns även sju stycken återvinningsstationer för förpackningar och tidningar inom kommunen, se fliken Återvinningsstationer under rubriken Källsortering och återvinning. Dessa stationer drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (Fti AB). Har du synpunkter på tömning eller städning av stationerna kan du anmäla detta på deras hemsida; ftiab.se.

Här hämtar du dina matavfallspåsar 

  • Alsike Närlivs 
  • Coop, Alsike
  • Husby-Långhundra återvinningsstation bakom Blå Wingen
  • ICA-Kvantum, returstationen
  • Knivsta kommunhus, skyltat skåp på entréplan 
  • Pendlarparkeringen Vassundakorset (i sandlåda)
  • Willys, utanför kassorna
  • Kretsloppsparken, Gredelbyleden

Matavfallspåse som ligger ner

 

Ska du flytta?

Då behöver du en ägarbytesblankett. Ring Knivsta kommuns kontaktcenter på 018-34 70 00, så skickar vi en.

Klättra upp för Avfallstrappan

I Sverige har vi antagit avfallstrappan, en ordning för hur avfall bör behandlas. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s och Sveriges miljömål. Avfallstrappan är uppdelad i fem steg där man ständigt ska sträva uppåt. Tänk på att det bästa för miljön är när inget avfall uppstår.

Avfallstrappan  

  • Senast uppdaterad 27 aug 2019