Till undermeny Karta Kontakt

Avfall och återvinning

"Det finns inget avfall - bara resurser" 

Knivsta kommun har ansvar för att ditt hushållsavfall tas om hand. Tillsammans med inhyrda entreprenörer ser vi till att avfallshanteringen Matavfallspåse som ligger nerfungerar.

Det sker bland annat genom sophämtning, utvinning av energi från avfall samt verksamhet vid  återvinningscentral.

Mycket kan du göra själv. Matavfall, grovsopor, förpackningar och kasserade möbler är exempel på vad varje hushåll har ansvar för att hantera på ett bra sätt. Mer information hittar du under Källsortering och återvinning: Återvinningscentral och Återvinningsstationer. 

Ingen sophämtning på midsommarafton

På midsommarafton sker ingen sophämtning i Knivsta kommun. Vi ber därför alla som har fredag udda vecka som ordinarie tömningsdag att se till att kärlen finns tillgängliga/framdragna för tömning två dagar innan, det vill säga från och med onsdag den 21 juni. Placera sopkärlet med draghandtaget utåt för att under­lätta för personalen att hämta kärlen.

Vi önskar er en glad midsommar!

Plockanalyser av hushållsavfall

2018-04-26
Kommunen utför under året sorteringskontroller vid fastigheter där översopor eller felsorterat avfall inrapporterats. Syftet är att informera om betydelsen av att sortera på rätt sätt så att återvinningsbara produkter, som förpackningar och returpapper, kan återföras till kretsloppet istället för att eldas upp i förbränningsanläggning. Om avfallet inte sorteras rätt innebär det ökade behandlingskostnader för kommunen vilket på sikt kan medföra en höjd avfallstaxa.

Har du frågor om hur plockanalyserna går till kan du vända dig till avfallschef Tomas Colm på e-post: tomas.colm@knivsta.se eller via kommunens växel 018-34 70 00.

Alla hushåll ska sortera

Hushållen, det vill säga alla invånare, är enligt lag (Avfallsförordningen 2011:927) skyldiga att sortera ut förpackningar, returpapper, elavfall, batterier och grovsopor och lämna detta avfall till de insamlingssystem som finns i kommunen. 

Vit sopbil 

2018-01-22
Vår entreprenör Urbaser fd RenoNorden har en ny vit sopbil som bemannar Knivsta och Alsike tätorter. Detta är en större bil som är bättre anpassad för de ökade mängderna i tätorterna. På landsbygden kör fortfarande den röda sopbilen. 

Fastfruset i matavfallskärlen

Om du märker att matavfallskärlet inte är helt tömt kan det bero på fastfrusna påsar. Så ett tips är att slå loss påsarna med ett kvastskaft inför tömning. Fler tips hittar du under rubriken Aktuellt.

Nu öppnar vi Återbruket för hämtning av återanvändbara prylar

Kommunen har ett samarbetsavtal med Erikshjälpen om hämtning av återanvändbart material för biståndsverksamhet. Erikshjälpen har dock inte möjlighet att ta hand om allt och vi öppnar därför lagertältet för besökande att hämta från anvisad plats i tältet tre dagar i veckan. Personal finns på plats och visar vilka saker som kan hämtas.

Från och med 3 oktober är tältet tillgängligt för hämtning på:
Onsdagar 14-20
Lördagar 9-16
Söndagar 9-16

Lämna dina återanvändbara saker kan du göra som tidigare under alla dagar som kretsloppsparken har öppet.

Utökat öppethållande på Återvinningscentralen

För att bättre tillgodose behovet av en tillgänglig Återvinningscentral utökar vi öppettiderna på Återvinningscentralen från och med den 1:a april till att även gälla onsdagar 14.00 - 20.00.

Från 1:a april är våra öppettider: 

Tisdag, onsdag, torsdag 14.00-20.00
Lördag och söndag 09.00-16.00

Öppettiderna gäller helgfria dagar.

Välkomna!

Mitt abonnemang, e-tjänst

Genom att logga in i vår e-tjänst kan du hantera dina avfalls- och slamtömnings-abonnemang när det passar dig. Här kan du se dina fakturor och göra ändringar i ditt pågående abonnemang, beställa ägarbytesblankett eller slamtömning. Du kan se scheman för dina planerade hämtningar och du kan göra reklamationer.

För att logga in använder du ditt kundnummer (som du hittar på din faktura) och ditt personnummer. Länken hittar du i högerspalten under rubriken E-tjänster.

Märkning och identifiering av sopkärl i Knivsta 

Vi fortsätter vårt arbete med datoriserad tömningsregistrering samt märkning av samtliga sopkärl i kommunen. Arbetat påbörjades den 1 juni 2017 och varje sopkärl förses med ett datachip i form av en plastbricka och en streckkodsetikett. Det är personal från Knivsta kommun som arbetar med märkningen. ID-märkningen betyder att ditt/dina sopkärl i fortsättningen automatiskt registreras av sopbilens dator vid tömningen. Märkningen ska förbättra servicen till dig som kund men den ska även underlätta arbetet för sophämtarna. Dessutom blir det enklare och smidigare att följa upp att sophämtningen fungerar på bästa sätt. Vi ber dig som inte har sopkärlen framme att ställa dem synliga för att vi lättare ska kunna hitta dem inför märkningen. Uppmärkningen beräknas fortsätta under sommaren och hösten 2018.

Tack för gott samarbete!

Aktuellt inom avfall och återvinning

Vill du veta vad som är på gång inom avfallsverksamheten kan du läsa mer under fliken "Aktuellt" i vänsterspalten. 

Öppettider Återvinningscentralen

Mer information om Återvinningscentralen hittar du i vänsterspalten under Källsortering och återvinning; Åtevinningscentral.

Återvinningscentralens öppettider hittar du här

Här hämtar du dina matavfallspåsar

  • Alsike Närlivs, Brunnbyvägen
  • Husby-Långhundra återvinningsstation bakom Blå Wingen
  • ICA-Kvantum, returstationen
  • Knivsta kommunhus, skyltat skåp på entréplan
  • Pendlarparkeringen Vassundakorset
  • Willys, utanför kassorna
  • Återvinningscentralen, Gredelbyleden

Ska du flytta?

Då behöver du en ägarbytesblankett. Ring Knivsta kommuns kontaktcenter på 018-34 70 00, så skickar vi en.

Klättra upp för Avfallstrappan

I Sverige har vi antagit avfallstrappan, en hierarki för i vilken ordning avfall bör behandlas. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s och Sveriges miljömål. Avfallstrappan är uppdelad i fem steg där man ständigt ska sträva uppåt och undvika deponering. Tänk på att det bästa för miljön är när inget avfall uppstår.

Avfallstrappan

Miljönär-vänlig 

Miljönär-vänlig utmärkelse

Märkningen Miljönär-vänlig har tagits fram av Avfall Sverige, branschorganisation för avfallshanteringen i Sverige, och används av kommunerna för att inspirera till en hållbar konsumtion. Läs mer under rubriken Aktuellt i vänsterspalten.       

  • Senast uppdaterad 12 jun 2018