Till undermeny Karta Kontakt

Abonnemang och hämtning

Katt vid brunt och grönt kärl

                                               Bild LC

Grönt kärl för sorterat restavfall och brunt kärl för matavfall. 

Alla husägare är skyldiga att ha abonnemang på hämtning av hushållsavfall. De hushåll som inte är anslutna till kommunens vatten och avloppsnät måste även ha abonnemang på hämtning av slam. Bostäder och diverse verksamheter (kursgårdar, församlingshem, med mera) som ligger på landsbygden kan dock ha en egen avloppsanläggning. För att starta abonnemang av hämtning av matavfall, sorterat restavfall eller slamtömning av enskilt avlopp är du välkommen att kontakta oss.

Sorterat restavfall - vad är det?

I det gröna sopkärlet ska du lägga så lite som möjligt!

Att förbränna hushållsavfallet har både större miljöbelastning samt innebär högre kostnader än att återvinna det. Därför är det viktigt att du sorterar ut dina förpackningar (av plast, metall, papper, glas) samt tidningar och lämnar till återvinning. Även farligt avfall såsom batterier, glödlampor, elavfall m.m. ska sorteras ut och lämnas in.  Vill du ha exempel på vad som ska läggas i det gröna kärlet hittar du det i högerspalten under mer information. Bor du i enskilt hushåll kan du välja på två kärlstorlekar, 140 liters- eller 190 liters kärl.

Matavfall

I Knivsta kan man välja mellan att själv ta hand om sitt matavfall eller låta kommunen hämta det. Vid hemkompostering måste en godkänd skadedjurssäker behållare användas och dispens sökas hos kommunens Miljökontor. Väljer du att låta kommunen hämta ditt avfall får du ut ett 130-liters kärl med hämtning varannan vecka.  

Handbok för avfallsutrymmen

Många bra tips och förslag för gemensamma avfallsutrymmen hittar du i denna handbok som är framtagen i ett samarbetsprojekt inom Avfall Sverige som är Sveriges kommuners branschorganisationen för  avfall och återvinning. Se länk i högerspalten 

  • Senast uppdaterad 14 feb 2019