Till undermeny Karta Kontakt

Hushållsavfall

Här hittar du information om din sophämtning.

När du tecknar ett sopabonnemang är det bra att känna till vissa saker.

För att sophämtningen ska fungera måste sopkärlen finnas tillgängliga under hela hämtningsdagen från kl.06.30-21.00. Tänk på att att ställa kärlet enligt dragavståndet i abonnemanget i god tid. Det kortaste dragavståndet, upp till 1,5 meter, innebär att sopbilen måste kunna stanna på detta avstånd från kärlen vid tömning. Tänk också på sopchaufförens arbetsmiljö. Vänd kärlet med handtaget i dragriktningen för att chauffören ska kunna tömma. Se till att inga grenar hänger över eller för nära sidan av vägen. Under vintertid kan det behövas skottas och sandas på hämtstället.

Fakturor för renhållning skickas två gånger per år, i maj och november, för kunder med åretruntabonnemang. Fakturor för sommarabonnemang skickas direkt efter säsongens slut i oktober. 

Månadshämtning under 2019

För er som har abonnemang med hämtning var fjärde vecka sker hämtningarna under följande veckor 2019:

Jämna veckor: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 
Udda veckor:    1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49

Hämtning varannan månad 2019

För er som har abonnemang med hämtning var åttonde vecka sker hämtningarna under följande veckor 2019:

Jämna veckor: 8, 16, 24, 32, 40, 48
Udda veckor: 9, 17, 25, 33, 41, 49

Sommarsophämtning 2019

Under 2019 kommer sommarhämtning ske följande veckor:

Tömning 5 gånger under perioden (var fjärde vecka):
Jämna veckor: 20, 24, 28, 32, 36
Udda veckor: 21, 25, 29, 33, 37

Tömning 11 gånger under perioden (varannan vecka):
Jämna veckor: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Udda veckor: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Tomatplanta

  • Senast uppdaterad 16 aug 2019