Till undermeny Karta Kontakt

Farligt avfall

Tecknad bild farligt avfall

Det är särskilt viktigt att så kallat farligt avfall lämnas på miljöstationer, så att det tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 

I Knivsta finns en miljöstation inne på Kretsloppsparken med samma öppettider som den.

Exempel på farligt avfall:

 • lysrör
 • sprayburkar  
 • spillolja 
 • lösningsmedel
 • lågenergilampor
 • kvicksilvertermometrar
 • nagellack
 • kemikalier
 • batterier
 • målarfärg                                                                                                                                                                                                                 

Nytt om elavfall

Från och med 1:a oktober 2015 kan konsumenter lämna in smått elavfall till butiker med en säljyta för just elutrustning på minst 400 kvm. Butiken är skyldig att ta emot smått elavfall, även om konsumenten inte köper något. Exempel på smått elavfall är mobiler, batteridrivna leksaker, köksmaskiner som elvispar och vattenkokare. Smått elavfall definieras som elavfall som är mindre än 25 cm. 

Lämna elavfall och batterier i Samlaren!Samlaren för småelektronik

Sedan en tid tillbaka finns Samlaren vid returstationen på ICA Kvantum i Knivsta. Där kan du enkelt lämna mindre elektronikavfall och farligt avfall som t ex batterier, glödlampor och tomma sprayburkar.

Elektronikåtervinning

Elektronikavfall innehåller farliga ämnen som inte får komma ut i naturen. Uttjänt elektronik ska därför lämnas in på Kretsloppsparken. Elektronikavfall tas normalt om hand utan särskild avgift.

Nytt om ljuskällor

Har du en trasig ljuskälla som ska lämnas till återvinning? Då behöver du som konsument inte längre veta vilken typ av ljuskälla som är trasig för att slänga den på rätt ställe. Oavsett modell på ljuskällan, om det är en glödlampa, ledlampa, lågenergilampa eller någon annan ljuskälla, så kan den från nu lämnas i samma box på Kretsloppsparken.

Ljuskällorna krossas i en vätska som oxiderar kvicksilvret där lysrören kramas sönder i en maskin och övriga ljuskällor rivs sönder i en annan maskin, gjord för mindre ljuskällor. De krossade ljuskällorna tvättas och lysrörspulver samt kvicksilver separeras. Det resterande krosset separeras. Metaller separeras med magnetband, lättmetaller med virvelström och glaset tumlas fram.

Återvinningen är mycket hög och inget går till spillo. Lysrörspulvret och kvicksilvret kan återanvändas vid nyproduktion av nya ljuskällor. Glaset renas och återanvänds i glasflaskor. Metallerna i ljuskällor, ex aluminium, materialåtervinns tillsammans med annat elektronikavfall medan plasterna energiåtervinns.

Information för företag

Företag som behöver lämna mer än en kubikmeter ska dock kontakta El-kretsen för anvisning, tfn 08-545 212 90

 • Senast uppdaterad 20 sep 2019