Till undermeny Karta Kontakt

För skolor

Fiskmålningar

 

Vi håller Knivsta rent

Var med och håll Knivsta rent i vår!

Varje vår deltar Knivsta kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. 2017 deltog 755 933 hjältar runt om i landet!

Från 12 februari är anmälningen öppen till Vi Håller Rent! Anmäl er på www.hsr.se/vihallerrent. Alla anmälda deltagare får kostnadsfritt Håll Sverige Rent skräpplockarmaterial bestående av sopsäckar, soppåsar och pedagogiskt material. I Knivsta kommun kommer vi distribuera materialet vecka 16. Deltagare får material genom att hämta det i Kontaktcenter i kommunhuset.

Vi Håller Rent är också ett bra tillfälle att lära sig mer om nedskräpning, återvinning och konsumtion.

Vid frågor om Vi Håller Rent, kontakta Knivsta kommuns avfallsansvarige på 018-34 70 00

Var med du också i kampen mot skräpet!

Sopskolan.se för högstadiet                                 

Sopskolan.se är ett interaktivt utbildningsmaterial för högstadiet om farligt avfall.

Bakgrunden till sopskolan.se är att öka kunskapsnivån bland skolungdomar kring miljöeffekterna av avfallshantering och konsumtion. Målet är att inom några år ha en komplett skolsajt, som inkluderar alla avfallshierarkins steg.

Övergripande mål för projektet är att öka kunskapen om avfallshantering och konsumtion genom

  • att öka målgruppens förståelse för att deras agerande påverkar miljön och för vad de rent praktiskt ska göra med sitt avfall.
  • att få målgruppen att koppla ihop sin konsumtion med den avfallsmängd de producerar, få dem att börja tänka och välja utifrån ett miljöperspektiv.

Studiematerialet har tagits tas fram i nära samarbete med aktiva skolinformatörer och El-Kretsen. Materialet kommer också att marknadsföras med hjälp av kommunernas skolinformatörer.
Läs mer via länken till höger

Erbjudande till alla lärare!

Alla skolbarn i Knivsta kommun är välkomna på studiebesök till Kretsloppsparken på Gredelbyvägen. Här får klasserna och deras lärare en guidad rundtur på anläggningen och information om hur avfallet återvinns.

Vi får veta en hel del om hur vår livsstil påverkar klimatet, och vad vi kan göra för att minska belastningen på vår miljö.

Vill du få mer information om Kretsloppsparkens verksamhet eller boka in din klass för ett besök kontakta Avfall och återvinning på telefon 018-34 70 00.

Miljöutbildning för skolbarnNatur & Miljöpärmen

Lokala företag och  Knivsta kommun bidrar till att lärare och elever i grundskolans år 4-6 får en egen lärobok i miljökunskap - Natur och miljöpärmen. Förutom att kommunens skolor fått ett uppskattat och användbart läromedel har vi, genom lokal samverkan, också bidragit till att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i vår kommun.

På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö. Materialet delas ut kosnadsfritt till skolorna, tack vare ett samarbete med lokala företag, Knivsta kommun och Natur & Miljöbokens förlag, Svenska Kunskapsförlaget. 

  • Senast uppdaterad 15 maj 2018