Till undermeny Karta Kontakt

Nyhetsbrev

OM du lämnar förpackningar till återvinning, vinner du då?

  • Du kan få en billigare soptaxa OM du är bra på att minska dina sopor. Ett brännbart kärl som töms varannan vecka kostar 1000 kr per år. OM du klarar dig med månadshämtning kan du spara hälften, dvs 500 kr per år. Kontakta oss för uppgifter om just ditt abonnemang.

  • Återvinningskostnaden betalade du redan vid inköpet av förpackningen, OM du sedan lägger den i soptunnan betalar du för den två gånger. Lämna förpackningen gratis på återvinningsstationen istället!

  • En plockanalys (sopkontroll) som gjordes i Knivsta visade att 31 viktprocent av de brännbara soporna utgjordes av förpackningar eller tidningar. OM vi hade återvunnit dem hade besparingen för Knivstas invånare blivit drygt en halv miljon kronor (ex moms) i förbränningskostnad! Då är inte minskade transporter av nära 800 ton avfall inräknat, något som i förlängningen bör ge en lägre soptaxa och en mindre miljöpåverkan.

  • OM du sköljer din förpackning en gång i kallvatten är det oftast tillräckligt. Anledningen till sköljningen är att lukt kan uppstå från förpackningarna. Det går bra att återvinna trots lite fil eller yoghurt i kartongen.

  • Miljön vinner! Av plastförpackningarna kunde producenterna tillverka 80 nya förpackningar av 100 inlämnade.

  • Metall kan återvinnas hur många gånger som helst och stora resurser sparas. När vi bryter ny metall är det bara några få hundradelar av allt upptaget berg som blir metall. Varje år skapas därför 45 miljoner ton gruvavfall bara i Sverige. Detta måste deponeras för att inte läcka giftiga ämnen till miljön. OM vi återvinner minskar det problemet!

  • En förpackning av aluminium har "evigt liv" OM den återvinns. Energibesparingen uppgår till 95% vid återvinning jämfört med att bryta ny råvara!

  • OM vi återvinner ett ton returpapper sparas ungefär 14 träd. Dessutom minskar energiåtgången i massafabriken med cirka två tredjedelar jämfört med om vi sågar ner nya träd.

  • Glasförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Då sparas råvaror som finns i begränsad mängd och samtidigt  går det åt mindre energi för att återvinna glas än att göra nytt.

Har du fler exempel på vinster av olika slag eller vill du tipsa oss om möjligheter till bättre återvinning? Hör av dig till Samhällsbyggnadskontoret, Avfall och återvinning tel 018-34 70 00! 

  • Senast uppdaterad 24 nov 2017